7.3.1996

Kuntien talousarviot viimevuotista optimistisempia

Kunnat odottavat saavansa tänä vuonna verotuloja 58,5 miljardia markkaa. Tämä ylittää viime vuodelle budjetoidut verotulot 7,6 miljardilla markalla. Käyttötalouden valtionosuuksia on talousarvioihin kirjattu 29,3 miljardia markkaa, mikä on 1,9 miljardia viimevuotista vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta.

Rahoitustuloista 80,6 miljardia markkaa kuluu käyttömenoihin. Vuoden 1995 talousarvioissa vastaava luku oli 5,4 miljardia pienempi. Investointeihin suunnataan 6,2 miljardia markkaa, mikä on 2,0 miljardia enemmän kuin viime vuonna. Tästä huolimatta investointien taso jää lamaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna edelleen varsin matalaksi. Talousarvioiden mukaan kuntien pitkäaikaiset velat vähenevät tänä vuonna noin 400 miljoonalla markalla.

Kuntien talousarviot 1994-96, miljardia markkaa
Kuntien talousarviot 1994-96

1) Vuosien 1994 ja 1995 luvuista on vähennetty Kansaneläkelaitokselle maksetut kansaneläkkeen lisäosaosuudet.


Lähde: Kuntakohtaisia tietoja kuntien talousarvioista vuodelle 1996 on saatavissa Tilastokeskuksen aluetietokannasta (ALTIKA) sekä maaliskuun aikana ilmestyvästä julkaisusta Kuntien talousarviot 1996, Julkinen talous 1996:5.
Lisätietoja: Matti Laine (90) 1734 3307