12.3.1996

Seutukuntien tuotantoerot kasvaneet

Tuotannon erot seutukuntien välillä ovat suurentuneet hieman lamavuosien jälkeen. Kun seutukunnat järjestetään tuotannon arvonlisäyksen mukaan, on ylimmän ja alimman kymmeneksen välinen ero kasvanut vuosina 1988-94 sekä absoluuttisesti että asukasta kohti. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen alueellisista bruttokansantuotelaskelmista. Seutukunnittaiset ennakkotiedot julkistetaan vuodelta 1994 sekä maakunnittaiset tarkennetut luvut samalta vuodelta. Lisäksi on ensimmäistä kertaa laskettu huipputeknologian toimialojen tuotantoa alueittain.

Vuosina 1988-94 tuotanto on kasvanut asukasta kohti nopeimmin seutukunnissa, joissa on vientiteollisuutta tai siihen liittyviä palveluita. Tällaisia seutukuntia ovat esimerkiksi Raahe, Vaasa ja Kotka-Hamina. Suhteellista asemaansa muihin seutukuntiin verrattuna ovat kohentaneet merkittävästi myös Luoteis-Pirkanmaa, Kaustinen, Turunmaa ja Salo.

Eniten suhteellista asemaansa ovat menettäneet Eteläiset seinänaapurit, Rovaniemi, Kärkikunnat, Vakka-Suomi, Ii ja Orimattila. Nämä seutukunnat ovat keskittyneet alkutuotantoon tai kotimarkkinateollisuuteen tai sitten niiden teollista tuotantoa on siirtynyt muualle. Asukasmäärältään suurista seutukunnista on eniten heikentynyt Jyväskylän seudun ja Lohjan asema.

Asukasta kohti laskettu tuotanto oli vuonna 1994 seutukunnista suurin Maarianhaminassa ja Helsingissä. Molemmat seutukunnat ylittävät maan keskitason noin 40 prosentilla. Maan keskiarvon ylittävillä seutukunnilla on pääomavaltaista teollista tuotantoa sekä usein myös edullinen sijainti liikenneyhteyksien kannalta.

Pienten seutukuntien tuotantopohja saattaa olla varsin yksipuolinen, jolloin muutokset tuotantotoiminnassa vaikuttavat tuntuvasti seutukunnan tuotannon kehitykseen. Asukasta kohti mitattuun tuotantoon taas vaikuttaa merkittävästi työssäkäynti asuinalueen ulkopuolella.

Seutukuntien arvonlisäys keskimäärin asukasta kohti 1992- 94
Koko maan keskitason ylittävät seutukunnat, koko maa=100

Seutukuntien arvonlisäys keskimäärin asukasta kohti 1992-94

Salon ja Oulun seutukunnat huipputeknologiakeskuksia

Huipputeknologian toimialojen tuotannon arvonlisäys oli koko maassa 9,1 miljardia markkaa vuonna 1994. Tämä oli 2 prosenttia koko tuotannosta. Teknologian osuus tuotannosta vaihtelee alueittain suuresti. Suurin osuus oli Salossa, 31 prosenttia, ja Oulussa, runsaat 11 prosenttia. Huipputeknologiatoimialojen arvonlisäys oli suurin Helsingin seutukunnassa, 3,5 miljardia markkaa.

Neljä maakuntaa alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta

Kun verrataan asukasta kohti laskettua bruttokansantuotetta eri maakunnissa, maan keskitason ylittivät vuonna 1994 aiempien vuosien tapaan Uusimaa ja Ahvenanmaa, mutta myös Etelä-Karjala ja Vaasan rannikkoseutu. EU:n ostovoimakorjattuun keskiarvoon verrattuna Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat jäivät tukipolitiikassa kriittisenä pidetyn 75 prosentin rajan alapuolelle vuosina 1992-94.

Lähde: Bruttokansantuote maakunnittain ja seutukunnittain 1994
Lisätietoja: Erkki Niemi (90) 1734 3313 ja Aku Alanen (90) 1734 3320