10.1.1996

Varallisuuserot lisääntyivät lamavuosina

Kotitalouksien varallisuuden jakautuminen muuttui lamavuosina epätasaisempaan suuntaan. Tieto käy ilmi Tilastokeskuksen vuoden 1994 varallisuustutkimuksen ennakkotiedoista. Kotitalouksista varakkaimmalla viidesosalla oli hallussaan 51,8 prosenttia varallisuudesta. Vuonna 1988 vastaava prosenttiosuus oli 50,4. Vähävaraisin viidesosa omisti vain 0,3 prosenttia varallisuudesta vuonna 1994.

Kotitalouksien kokonaisvarallisuus kasvoi 16 prosenttia vuodesta 1988. Kotitalouksilla oli varallisuutta vuonna 1994 keskimäärin vajaan 400 000 markan arvosta. Suurin kotitalouskohtainen varallisuus oli maatalousyrittäjillä ja ylemmillä toimihenkilöillä, joiden varallisuuden arvo oli keskimäärin 615 000 markkaa. Työttömien talouksien varallisuus oli arvoltaan alle puolet keskimääräisestä varallisuudesta.

Sosioekonomisen rakenteen muutokset vaikuttivat varallisuuden jakautumiseen. Vuonna 1994 palkansaajatalouksia oli 136 000 vähemmän ja eläkeläistalouksia 128 000 enemmän kuin vuonna 1988. Maatalousyrittäjien lukumäärä oli 29 000 pienempi kuin 1988. Maataloudesta poistui paljon pientiloja ja jäljelle jäi keskimääräistä varakkaampia talouksia. Pitkäaikaistyöttömien talouksien määrä oli yli seitsenkertainen vuoteen 1988 verrattuna.

Kaksi kolmasosaa kotitalouksien varallisuudesta oli asuntovarallisuutta. Rahoitusvarallisuus painottui entistä enemmän pankkitalletuksiin. Niiden merkitys lisääntyi arvopaperisijoitusten sijasta. Talletusten osuus rahoitusvaroista oli 70 prosenttia, mikä oli selvästi enemmän kuin vuonna 1988. Arvopaperisijoitukset vähenivät markkamääräisesti neljänneksen. Eniten pudotukseen vaikutti pörssiosakkeiden arvon lasku ja omistuksen väheneminen. Pörssiosakkeita oli enää vain joka viidennellä taloudella, kun niitä kuusi vuotta aiemmin omisti joka neljäs kotitalous.

Kotitalouksien varallisuus eräissä sosioekonomisissa ryhmissä 1994* ja 1988

Kotitalouksien varallisuus eräissä sosioekonomisissa ryhmissä 1994* ja 1988

Varallisuustutkimuksen tiedot on kerätty haastattelemalla noin 5 200 kotitaloutta.

Lähde: Ennakkotietoja vuoden 1994 varallisuustutkimuksesta. Tulot ja kulutus 1996:1
Lisätietoja: Markku Säylä (90) 1734 3410, Timo Matala (90) 1734 3422