14.3.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,7 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 1,7 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,7 prosenttia, työpanosten hinta 0,5 prosenttia ja muiden panosten hinta 3,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Tammikuusta helmikuuhun rakennuskustannukset alenivat 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta aleni 0,1 prosenttia ja muiden panosten hinta 1,5 prosenttia. Sen sijaan työpanosten hinta nousi 0,3 prosenttia.

Tarvikepanosten hintoja laski helmikuussa lähinnä sähköalan tuotteiden hintojen aleneminen.

Rakennuskustannusindeksi (1990=100)
Taulukko

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, helmikuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (90) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (90) 1734 2231