22.3.1996 klo

Bruttokansantuote kasvoi 2,2 prosenttia viime vuoden lopulla

Bruttokansantuote kasvoi vuoden 1995 viimeisellä neljänneksellä 2,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu hiipui vuoden mittaan. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli runsaat seitsemän prosenttia, toisella neljänneksellä vajaat viisi prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä kolme prosenttia. Koko viime vuonna bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen laskelmien mukaan 4,2 prosenttia ja oli 550 miljardia markkaa. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Kausitasoitettuna bruttokansantuote laski viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote vielä kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Bruttokansantuote markkinahintaan
neljänneksittäin vuoden 1990 hintoihin

Kuva

Yksityinen kulutus kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä runsaat kolme prosenttia. Eniten kasvoivat kestävien kulutustavaroiden hankinnat sekä ulkomaan matkailuun liittyvät kulutusmenot. Kone- ja kalustoinvestointien arvioidaan kasvaneen vuoden viimeisellä neljänneksellä 20 prosenttia, kun taas rakennusinvestoinnit laskivat runsaat kaksi prosenttia.

Viennin kasvu hiipui vuoden loppua kohti ja oli viimeisellä vuosineljänneksellä enää kaksi prosenttia. Tuonti sen sijaan kasvoi kuusi prosenttia.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi loka-joulukuussa 15 prosenttia, sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden tuotanto supistui kymmenen prosenttia. Alkutuotannossa tuotanto supistui viimeisellä neljänneksellä kuusi prosenttia. Myös energia- ja vesihuolto, rakentaminen sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta vähenivät edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa runsaat viisi prosenttia. Toimintaylijäämä lisääntyi yli kaksitoista prosenttia. Kansantulo kasvoi nimellisesti yhdeksän prosenttia. Koko viime vuonna nimellinen kansantulo nousi runsaat kymmenen prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, 4. neljännes 1995. Kansantalous 1996:4
Lisätietoja: Tuomas Rothovius (90) 1734 3360