11.1.1996

Joukkoviestinnän liikevaihto kääntyi kasvuun

Joukkoviestinnän liikevaihto vuonna 1994 oli 15,7 miljardia markkaa, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähköisen joukkoviestinnän (tv, radio, sähköinen tietopalvelu) osuus on noussut 1990-luvulla viidennekseen joukkoviestinnän kokonaisliikevaihdosta.

Tilastokeskuksen julkaiseman Joukkoviestintätilaston mukaan kotitaloudet käyttivät joukkoviestimiin 3,6 prosenttia kulutusmenoistaan vuonna 1994. Suurin menoerä olivat lehdet, joihin käytettiin reilu kolmannes joukkoviestintämenoista. Sähköiseen viestintään kului vajaa kolmannes. Kirjoihin ja tallenteisiin käytettiin molempiin 16 prosenttia viestintämenoista.

Väestöryhmistä eläkeläiset ja maatalousväestö käyttävät lehtiin selvästi keskimääräistä suuremman osan menoistaan. Kirjojen osuus on suhteellisesti suurin opiskelijoilla ja ylemmillä toimihenkilöillä. Tallenteisiin kuluttavat suhteellisesti eniten opiskelijat ja työntekijät.

Viihde-elektroniikkalaitteiden vähittäismyynti oli 1,7 miljardia markkaa vuonna 1994. Se on kolmanneksen vähemmän kuin vuosikymmenen vaihteessa. Talouksista joka neljännellä oli kotitietokone ja joka kahdeksannella matkapuhelin. Videonauhuri oli noin 60 prosentilla ja erillinen cd-soitin noin 30 prosentilla kotitalouksista.

Päivälehdet paransivat

Sanomalehdistö on edelleen liikevaihdoltaan joukkoviestinnän suurin ala. Sen liikevaihdon osuus koko joukkoviestinnän liikevaihdosta oli kolmannes vuonna 1994. Kaikkien sanomalehtien (7-1-päiväiset) liikevaihto oli noin 5 miljardia markkaa. Erityisesti päivälehtien taloudessa tapahtui käänne parempaan. Niiden liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Aikakauslehdistön liikevaihto oli 2,7 miljardia. Kirja-alan liikevaihto säilyi ennallaan ja oli 1,9 miljardia. Ilmaislehtien ja mainospainotuotteiden liikevaihto kasvoi selvästi.

Valtakunnallisen yleisradiotoiminnan liikevaihto vuonna 1994 oli 2,4 miljardia eli yli kolme neljäsosaa sähköisen viestinnän koko liikevaihdosta. Televisiomainonta kasvoi 15 prosenttia. Kaapeli-tv:n liikevaihto oli 330 miljoonaa. Kasvua tuli vuosimaksuista ja maksu-tv- tuloista. Mainostulot eivät olennaisesti muuttuneet.

Paikallisradiotoiminnan liikevaihto vuonna 1994 oli 170 miljoonaa eli sama kuin edellisenä vuonna. Viime vuodet ovat olleet paikallisradioille vaikeita. 1990-luvulla yli 20 paikallisradioyhtiötä on lopettanut toimintansa tai fuusioitunut toiseen radioasemaan.

Lähinnä yrityksille suunnattujen online-tietopalvelujen nopea kasvu jatkui vuonna 1994. Alan liikevaihto oli 290 miljoonaa.

Äänitealan liikevaihto kasvoi vuonna 1994 ja oli 585 miljoonaa, joka on yli puolet tallenteiden (äänitteet, videot, cd-romit, elokuvat) kokonaisliikevaihdosta. Vuokra- ja myyntivideoiden muutos jatkui viime vuosien tapaan: vuokraus väheni ja myynti kasvoi. Alan liikevaihto oli 280 miljoonaa. Elokuvateatterialan liikevaihto oli 200 miljoonaa.

Vuonna 1994 cd-romien osuus joukkoviestinnän liikevaihdosta oli vain prosentin kymmenesosa eli 20 miljoonaa markkaa. Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan nopeasti, sillä multimedia-pc:t yleistynevät nopeasti kotitalouksissa.

Joukkoviestinnän liikevaihto vuosina 1993-1994

Lähde: Joukkoviestintätilasto 1995. Kulttuuri ja viestintä 1995:2
Lisätietoja: Tuomo Sauri (90) 1734 3449