28.3.1996

Työllisyys parani hieman helmikuussa

Työllisyys parani edelleen jonkin verran helmikuussa. Työllisten määrä lisääntyi viime vuoden helmikuusta 32 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät eniten metalliteollisuudessa ja palveluissa liike-elämälle.

Miesten työpaikat lisääntyivät vuodessa 21 000:lla ja naisten 11 000:lla. Nuoria oli työssä 16 000 enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.

Kausitasoitettuna tammikuusta helmikuuhun työllisyys lisääntyi kahdella tuhannella ja työttömyys väheni kolmella tuhannella.

Työttömiä oli helmikuussa 423 000 eli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä oli miehiä 233 000 ja naisia 190 000.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli helmikuussa 17,3 prosenttia. Miesten työttömyysaste pieneni vuodessa 0,6 prosenttiyksikköä 18,3 prosenttiin ja naisten 0,4 yksikköä 16,3 prosenttiin. Nuorten työttömyysaste väheni jopa 5,2 yksikköä 27 prosenttiin. Koko ikäryhmästä, 632 000:sta 15-24-vuotiaasta, työttömiä oli yhdeksän prosenttia.

Työvoiman muutokset 2/1995-2/1996, 1 000 henkeä
Taulukko

Työlliset, työttömät ja työvoimaan kuulumattomat

Työttömät 3/1991-2/1996

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 12 000 työikäistä suomalaista. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Nyt julkaistavat tiedot ovat ajalta 12.-18. helmikuuta.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Helmikuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 462 600 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus 1996, helmikuu
Lisätietoja: Tapio Oksanen (90) 1734 3228 ja
Hannu Siitonen (90) 1734 3225