28.3.1996

Vuokrapyynnöissä pientä nousua viime vuodesta

Vuokralle tarjottavien asuntojen vuokrapyynnöt ovat nousseet viime vuoden maaliskuusta 2,30 markkaa neliöltä. Vuokrapyyntöjen suuruuteen vaikuttaa edelleen eniten asunnon keskeinen sijainti. Asunnon kunnolla ei ole niin suurta merkitystä. Vuokrapyyntö on koko maassa keskimäärin 52 markkaa neliöltä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maaliskuun alussa tekemästä vuokrapyyntökyselystä.

Vuokravälittäjien mukaan kaupunkien keskustojen pienten asuntojen kysyntä on jatkuvasti vilkasta ja kysyntää on myös hyvillä alueilla olevista perheasunnoista, mutta tarjonta näistä huoneistotyypeistä on suhteellisen vähäistä. Helsingissä pyydetään kerrostaloyksiöstä vuokraa keskimäärin 74 markkaa neliöltä kuukaudessa. Muissa suurimmissa kaupungeissa keskimääräinen vuokrapyyntö yksiöistä on 45-66 markkaa neliöltä.

Vuokravakuutena vaaditaan yleensä kahden kuukauden vuokraa, joka muiden maksujen, kuten muuttokulujen ja välityspalkkion kanssa, voi nostaa vuokra-asunnon saamisen kynnyshinnaksi yli 10 000 markkaa. Välityspalkkiona pääkaupunkiseudulla on yleensä kuukauden vuokra lisättynä 22 prosentin arvonlisäverolla. Muilla paikkakunnilla on useampiakin, yleensä kaupunkikohtaisia palkkioperusteita. Niitä ovat esimerkiksi kiinteä palkkio asunnon koon mukaan tai tietty prosenttiosuus kuukauden vuokrasta.

Sijoittajat tarjoavat vuokralle runsaasti omistamiaan asuntoja ja tiedustelut vuokratasosta ovat lisääntyneet. Vuokralaisten taustatietojen tarkempi selvittäminen on myös lisääntynyt. Toteutunut vuokra on varsinkin kysytyillä alueilla lähes aina pyydetyllä tasolla ja asunnot menevät nopeasti vuokralle.

Tiedot ovat Tilastokeskuksen tekemästä vuokrapyyntökyselystä, joka lähetettiin suurimmissa lehdissä vuokra-asunnoista ilmoitteleville yrityksille. Tiedustelu koski viikkoa 10 (ajanjaksoa 4.-10.3.1996). Mukaan tilastoon saatiin 771 vuokralle tarjottua asuntoa.

Vuokrapyynnöt asunnoista yhteensä, maaliskuu 1995- maaliskuu 1996
Kuva

Vuokrapyynnöt asunnon koon mukaan, maaliskuu 1996 Kuva

Lähde: Vuokrapyynnöt, maaliskuu 1996
Lisätietoja: Lasse Lakanen (90) 1734 3397,
Päivi Sinivirta (90) 1734 3631