12.1.1996

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 0,4 prosenttia

Rakennuskustannukset nousivat vuoden 1994 joulukuusta vuoden 1995 joulukuuhun 0,4 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 1,4 prosenttia, kun taas tarvikepanosten hinta laski 0,4 prosenttia. Eniten viime vuoden aikana halpenivat sahatavara sekä höylätty puutavara. Muiden panosten hinta nousi 0,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Marraskuusta joulukuuhun rakennuskustannukset pysyivät ennallaan. Työpanosten hinta nousi 0,2 prosenttia, kun taas tarvikepanosten hinta laski saman verran. Muiden panosten hinta säilyi ennallaan.

Rakennuskustannusindeksi (1990=100)

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1995, joulukuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (90) 1734 2238, Sinikka Kanerva (90) 1734 2231