25.4.1996

Kuluttajabarometri:
Autojen ja kodinhankinnat lisääntyvät

Kuluttajien optimismi hiipui alkuvuodesta. Kuluttajat uskovat edelleen talouden lievään paranemiseen seuraavien 12 kuukauden aikana, mutta verrattuna vuosiin 1994 ja 1995 arvio on hyvin varovainen. Paranevan talouden odotetaan vähentävän työttömien määrää ja helpottavan kotitalouksien oman talouden tilannetta. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla maaliskuussa 1 600 suomalaista.

Kotitalouksien arvio Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuvio

* Paranemista ja huononemista odottavien prosenttiosuuksien erotus

Auton ostoa suunnitteli 12 prosenttia kotitalouksista. Uusien autojen kauppa vilkastuisi melkoisesti, jos kuluttajat toteuttavat aikeensa. Barometrin mukaan kotitaloudet ostaisivat puolessa vuodessa noin 58 000 uutta autoa ja 210 000 käytettyä autoa. Muun kulkuvälineen kuin auton aikoo ostaa joka kuudes.

Asunnon ostoa suunnitteli hieman useampi kuin vuotta aiemmin - viisi sadasta. Joka toinen aikoo rahoittaa asuntokauppansa pääasiassa nykyisen asuntonsa myyntitulolla. Pankkilainaan aikoo turvautua joka neljäs. Osuus on kasvanut aiemmista kerroista ja oli samaa luokkaa kuin vuosikymmenen vaihteessa. Joka kymmenes uskoi säästöjensä riittävän asunnon maksuksi.

Yhä useampi kotitalous aikoi remontoida, sisustaa tai koneellistaa nykyistä asuntoaan. Neljä kymmenestä aikoi sisustaa kotiaan ja kolme kymmenestä aikoi tehdä asuntoremontin puolen vuoden sisällä. Joka neljäs aikoi hankkia viihde-elektroniikkaa ja kodinkoneita joka viides. Ostoaikomuksia on runsaat 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Ulkomaan lomamatkaa lähimmän puolen vuoden sisällä suunnitteli kolme kymmenestä. Kasvua edellisvuotisesta oli muutama prosentti. Kotimaan lomamatka kevään tai kesän mittaan oli mielessä joka toisella kuten myös vuosi sitten. Joka kymmenes aikoo hankkia hinnakkaita harrastus- tai urheiluvälineitä. Loma-asunnon hankintaa suunnitteli kaksi sadasta.

Kotitalouksien oman talouden kehitys oli epäyhtenäistä viimeisten 12 kuukauden aikana. Alle 30-vuotiaiden talous parani - muiden huononi. Yrittäjien ja palkansaajien talous koheni, kun taas työttömien ja työvoimaan kuulumattomien (eläkeläiset, opiskelijat, omaa kotitaloutta hoitavat yms.) talous heikkeni. Eniten huononi maatalousyrittäjien taloudellinen tilanne.

Maatalousyrittäjät eivät usko taloutensa kääntyvän parempaan suuntaan lähimmän 12 kuukauden aikana. Työvoimaan kuulumattomat, työttömät, yrittäjät ja palkansaajat taas uskovat taloutensa paranevan hieman.

Kotitalouksilta tiedusteltiin myös niiden rahatilannetta. Puolet kotitalouksista ilmoitti, että tulot ja menot menevät tasan. 40 prosenttia pystyi säästämään hieman ja 3 prosenttia paljon. Yhtä moni käytti säästöjä kulutukseensa tai ilmoitti velkaantuvansa.

Säästämistä ei pidetä edullisena. Kuusi kotitaloutta kymmenestä uskoi kuitenkin säästävänsä seuraavan vuoden aikana. Luotonottoa pidettiin edullisempana kuin puoleentoista vuoteen tätä ennen. Lainaa suunnittelevia oli sama määrä kuin aiemminkin. Joka kymmenes talous aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Lähde: Kuluttajabarometri, maaliskuu 1996
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (90) 1734 3349