30.4.1996

Kokonaistuotannon kasvu jatkui helmikuussa

Kokonaistuotanto oli helmikuussa 1,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammikuussa tuotanto kasvoi edellisvuotisesta 1,7 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli helmikuun tuotanto 0,3 prosenttia tammikuun tuotantoa suurempi. Tuotanto pieneni helmikuussa maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa ja rakentamisessa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Kokonaistuotannon muutokset edellisen
vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kuvio

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto pieneni helmikuussa 0,6 prosenttia helmikuusta 1995. Maa- ja metsätalouden tuotanto supistui 0,1 prosenttia, mikä johtui lähinnä hakkuiden vähenemisestä. Myös rakentamisen tuotanto laski 2,5 prosenttia. Kaupan tuotanto sen sijaan lisääntyi ennakkotietojen mukaan runsaat 4 prosenttia. Liikenteen tuotanto kasvoi lähes 4,5 prosenttia. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto nousi 2 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, helmikuu 1996
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (90) 1734 3355