13.5.1996

Sijoitusrahastojen kasvu pysähtyi viime vuonna

Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen kokonaisarvo oli viime vuoden lopussa 5,2 miljardia markkaa. Tämä oli vain 0,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Sijoitusrahaston arvo saadaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Eri rahastotyyppien kehitys oli epäyhtenäistä. Osakerahastojen arvo laski edellisvuotisesta neljänneksen, kun taas korkorahastojen arvo nousi 75 prosenttia. Osakerahastojen osuus kaikkien rahastojen arvosta oli lähes puolet, korkorahastojen vajaa kolmannes ja yhdistelmärahastojen neljännes. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

Sijoitusrahasto 1988-1995

Rahastojen markkina-arvoinen arvopaperisalkku oli vuoden 1995 lopussa kaikkiaan 4,7 miljardia markkaa. Siitä yli 60 prosenttia oli osakkeita ja runsas kolmannes joukkovelkakirjoja. Puolet arvopaperisalkusta oli sijoitettuna yritysten ja runsas neljännes valtion arvopapereihin. Suosituimpia yksittäisiä sijoituskohteita olivat yritysten osakkeet ja valtion joukkovelkakirjat. Ulkomaisten arvopaperien osuus sijoitusrahastojen salkusta oli kahdeksasosa.

Kotitaloudet omistivat sijoitusrahastojen arvosta yli puolet. Yritysten omistusosuus oli noin 15 prosenttia, samaten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen.

Sijoitusrahastot tekivät tappiota vuonna 1995 yhteensä 36 miljoonaa markkaa, kun ne vielä edellisenä vuonna tuottivat voittoa 668 miljoonaa markkaa. Korkorahastot olivat aiempaa voitollisempia, mutta osake- ja sekarahastojen heikentyneet tulokset käänsivät rahastojen yhteenlasketun tuloksen miinukselle. Voitto-osuuksina ehdotettiin jaettavaksi osuudenomistajille 112 miljoonaa markkaa. Vuonna 1994 voiton jakoon käytettiin yhteensä 81 miljoonaa markkaa.

Suomessa rekisteröityjä sijoitusrahastoja oli vuoden 1995 lopussa 50 kappaletta, joista tilastoon sisältyy 44 tilinpäätöksen viime vuonna tehnyttä rahastoa. Tilastoitujen rahastojen lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta viidellä rahastolla. Sijoitusrahastoja hallinnoi 14 rahastoyhtiötä.

Sijoitusrahastot 1988-1995, 1000 mk

Lähde: Sijoitusrahastot 1995
Lisätietoja: Eero Savolainen (90) 1734 3539, Mirja Laine 1734 3330