14.5.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 huhtikuusta vuoden 1996 huhtikuuhun 1,6 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 2,1 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,1 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 3,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Maaliskuusta huhtikuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinta aleni 0,1 prosenttia. Sen sijaan työpanosten ja muiden panosten hinnat nousivat 0,3 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1990=100)

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, huhtikuu
Lisätietoja: Pekka Mäkelä (90) 1734 2551,
Sinikka Kanerva (90) 1734 2231