15.5.1996

Teollisuustuotanto kasvoi jälleen maaliskuussa

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 1,7 prosenttia maaliskuusta 1995. Helmikuussa tuotanto laski edellisvuotisesta 0,6 prosenttia. Teollisuustuotanto kääntyi hienoiseen kasvuun metalliteollisuuden piristymisen ansiosta.

Metalliteollisuuden tuotanto nousi maaliskuussa 8 prosenttia, kun helmikuussa kasvu oli vajaat 4 prosenttia. Nopeimmin lisääntyi edelleen sähköteknisten tuotteiden valmistus, runsaat 14 prosenttia maaliskuusta 1995. Metallituotteiden valmistus kasvoi lähes 11 prosenttia.

Metalliteollisuuden kasvu nosti investointitavaroiden tuotantoa, joka lisääntyi maaliskuussa runsaat 10 prosenttia. Myös kulutustavaroita tuotettiin runsaat 2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto sen sijaan väheni maaliskuussa runsaat 9 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus supistui lähes 13 prosenttia ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto vajaan prosentin vuoden 1995 maaliskuusta.

Kasvuvauhdin hienoisesta nopeutumisesta huolimatta kapasiteetin käyttöasteet jäivät edelleen huomattavasti viimevuotisia alemmiksi. Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli maaliskuussa käytössä vajaat 83 prosenttia, lähes 7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli vajaat 88 prosenttia, mikä oli 6 prosenttiyksikköä edellisvuotista pienempi. Puu-ja paperiteollisuuden käyttöaste jäi vajaaseen 86 prosenttiin, lähes 13 prosenttiyksikköä edellisvuotista alemmaksi. Lähinnä kotimarkkinoita kuvaavan muun teollisuuden käyttöaste pysytteli vajaassa 76 prosentissa.

Tammi-maaliskuussa teollisuustuotanto kasvoi vajaan prosentin vuotta aiemmasta. Kasvua piti yllä metalliteollisuuden runsaan 6 prosentin nousuvauhti. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 10 prosenttia ja muun teollisuuden tuotanto runsaan prosentin.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, maaliskuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479