22.5.1996

Kuluttajien optimismi hiipuu

Kuluttajien mielestä Suomen taloudellinen tilanne koheni alkuvuodesta selvästi hitaammin kuin vuosina 1994 ja 1995. Huhtikuussa maan talouden katsottiin olevan edellisvuotisella tasolla ja seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan vain vähän. Työttömyys helpottaa hitaasti ja oma taloustilanne kohenee hieman, arvioivat kuluttajat Tilastokeskuksen uusimmassa barometrissä. Sen tiedot on kerätty haastattelemalla huhtikuussa 1 600 suomalaista.

Kuluttajien luottamusindikaattori 11/1987-4/1996 Kuva

Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo viiden muuttujan saldoluvuista. Muuttujat ovat: arviot oman talouden kehityksestä menneenä ja tulevana vuotena, arviot Suomen talouskehityksestä menneenä ja tulevana vuotena sekä arvio kestokulutustavaroiden ostamisen edullisuudesta mittausajankohtana. Saldoluku saadaan vähentämällä paranemista odottavien vastaajien prosenttiosuudesta huononemista odottavien osuus.


Kesän kynnyksellä tehtiin lomasuunnitelmia seuraavan puolen vuoden varalle innokkaasti. Yli puolet suomalaisista aikoi tehdä kotimaan lomamatkan. Ulkomaille aikoi joka kolmas. Muun kulkuvälineen kuin henkilöauton hankinta oli joka kuudennen kotitalouden suunnitelmissa. Kalliita urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi hankkia joka kahdeksas kotitalous. Loma-asunnon ostoa havitteli kolme sadasta.

Kodin kohentaminen on keväällä monien suunnitelmissa. Joka kolmas kotitalous aikoi sisustaa kotiaan ja joka neljäs tehdä asuntoremontin. Viihde-elektroniikkaa aikoi hankkia joka viides ja kodinkoneita yhtä moni.

Omistusasunnon aikoi seuraavan kahden vuoden sisällä ostaa tai vaihtaa kahdeksan kotitaloutta sadasta, mikä oli hieman pienempi osuus kuin loka- ja tammikuussa. Henkilöauton ostoa tai vaihtoa kahden vuoden aikana suunnitteli joka neljäs kotitalous. Uusien autojen ostoaikomukset laskivat loka- ja tammikuusta hieman.

Lähde: Kuluttajabarometri, huhtikuu 1996
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (90) 1734 3349