23.5.1996

Korkeakouluihin hyväksytyistä 60 % saman tai edellisen vuoden ylioppilaita

Viime vuonna korkeakouluihin hyväksytystä 16 100 ylioppilaasta 60 prosenttia oli saman tai edellisen vuoden ylioppilaita. Tekniikan ja luonnontieteiden aloille hyväksyttiin eniten saman vuoden ylioppilaita. Vähiten saman vuoden ylioppilaita oli musiikin, terveydenhuollon ja kuvataidealan koulutuksessa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon, jossa ovat mukana korkeakouluilta kerätyt tiedot hakeneista ja hyväksytyistä sekä opetushallituksen yhteishakuaineisto. Aineistosta tehdään selvityksiä korkeakouluihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin hakeneista ja päässeistä, hakijoiden aiemmasta koulutuksesta, iästä ja sukupuolesta sekä alueellisista eroista koulutukseen sijoittumisessa.

Uusia ylioppilaita tulee vuosittain noin 30 000. Monet ylioppilaat hakevat korkeakouluun useita kertoja. Vuoden 1992 ylioppilaista 66 prosenttia haki korkeakouluun ja 37 prosenttia sai opiskelupaikan vuoteen 1996 mennessä.

Ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt
ylioppilaat ylioppilastutkinnon suoritusvuoden mukaan 1995

Taulukko

Viime kevään ylioppilaista 37 prosenttia pääsi heti jatkamaan opintojaan: 6 000 hyväksyttiin korkeakouluihin ja 5 700 aloitti opintonsa ammatillisissa oppilaitoksissa. Välittömästi opintojaan jatkavien osuus oli hieman pienempi kuin vuonna 1994.

Korkeakouluihin tai yhteishaussa mukana oleviin ammatillisiin oppilaitoksiin haki viime vuonna 87 100 ylioppilasta. Opiskelemaan pääsi 36 800, joista viime vuoden ylioppilaita oli 31 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskuksen oppilasvirtatilastot
Lisätietoja: Ulla Kaipainen (90) 1734 3563