24.5.1996

Uusimuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa aloitti 43 500 opiskelijaa

Uusimuotoisen ammatillisiin perustutkintoihin johtavan koulutuksen aloitti viime vuonna 43 500 opiskelijaa. Heistä kahdeksan prosenttia aloitti aikuiskoulutuslinjoilla. Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammatillisten oppilaitosten tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloitti viime vuonna opintonsa kaikkiaan 110 500 opiskelijaa.

Peruskoulupohjaisessa ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin peräkkäiseen koulutusrakenteeseen 1.8.1995 alkaen. Uusi- muotoisessa koulutuksessa opiskelijat aloittavat kouluasteen opintonsa suoraan tutkintoon johtavassa koulutuksessa eivätkä suorita ensin yleisjaksoa kuten aiemmin.

Suurin osa (74 %) opiskelijoista aloitti opintonsa tekniikan ja liikenteen, kaupan ja hallinnon sekä terveys- ja sosiaalialan koulutuslohkoilla. Näillä koulutuslohkoilla aloitti eniten opiskelijoita myös vuonna 1994.

Kouluasteella aloittaneiden määrä lisääntyi 50 prosenttia. Opisto- asteella ja ammatillisella korkea-asteella aloittaneiden määrä väheni kuusi prosenttia. Osa opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksesta järjestettiin ammattikorkeakoulukokeiluna. Tämän kokeilun aloitti viime vuonna 10 500 opiskelijaa, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta annettiin viime vuonna 458 ammatillisessa oppilaitoksessa ja 58 yleissivistävässä oppilaitoksessa. Opiskelijoita oli kaikkiaan 203 100, lähes saman verran kuin vuonna 1994. Lakkautusten ja yhdistymisten vuoksi ammatillisten oppilaitosten määrä väheni vuodessa 37:llä.

Lähde: Tilastokeskuksen koulutustilastot
Lisätietoja: Reija Vento (90) 1734 3279 ja Riitta Jyrkkä (90) 1734 3286