15.1.1996

Metalliteollisuus vauhditti teollisuustuotannon kasvua

Teollisuustuotanto nousi marraskuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 3,4 prosenttia marraskuusta 1994. Kasvuvauhti nopeutui hieman metalliteollisuuden ansiosta, kun koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden ja metallituotteiden valmistus lisääntyivät runsaasti. Sen sijaan paperiteollisuuden seisokit jatkuivat ja puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski edelleen. Myös muun teollisuuden eli lähinnä kotimarkkinateollisuuden tuotanto oli yhä alamäessä.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi marraskuussa runsaat 16 prosenttia marraskuusta 1994. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi noin viidenneksen ja metallituotteiden valmistus lähes 16 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto aleni marraskuussa 8 prosenttia edellisvuotisesta. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus väheni runsaat 8 prosenttia ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto lähes saman verran.

Tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli marraskuussa runsaat 84 prosenttia. Se oli noin 4 prosenttiyksikköä alempi kuin vuoden 1994 marraskuussa. Metalliteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste oli lähes 92 prosenttia mutta paperiteollisuudessa vain runsaat 85 prosenttia, mikä oli lähes 9 prosenttiyksikköä edellisvuotista pienempi.

Tammi-marraskuussa teollisuustuotanto nousi 8 prosenttia

Tammi-marraskuussa 1995 teollisuustuotanto kasvoi lähes 8 prosenttia vuoden 1994 vastaavasta ajankohdasta. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi viidenneksen, kun taas puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi vain runsaat 2 prosenttia. Muun teollisuuden tuotanto nousi samaten noin 2 prosenttia.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, marraskuu 1995
Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479