29.5.1996

Nettotulot vähenivät hieman vuonna 1994

Yksityiset henkilöt saivat toissa vuonna veronalaisia tuloja 340 miljardia markkaa, kaksi ja puoli prosenttia edellisvuotista enemmän. Veroja ja veronluonteisia maksuja tulonsaajat maksoivat yhteensä 94,5 miljardia markkaa eli lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 1993. Tulonsaajaa kohti nettotulot vähenivät prosentin verran vuodesta 1993 vuoteen 1994. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilastosta, joka perustuu verotuksen aineistoon.

Tuloista oli ansiotuloja 325 miljardia ja pääomatuloja 14,5 miljardia markkaa. Pääomatulot lisääntyivät vuodesta 1993 noin neljänneksen, ansiotulot vain vajaat kaksi prosenttia. Pääomatuloja lisäsi eniten metsänmyyntitulojen kasvu. Metsätalouden pääomatulot lähes kolminkertaistuivat edellisvuodesta.

Ansiotuloista oli 203 miljardia markkaa työtuloja ja eläketuloja 68 miljardia. Työtulot lisääntyivät edellisvuodesta prosentin ja eläketulot kolme prosenttia. Työttömyyspäivärahoja ja muita työttömyys- turvaetuuksia maksettiin 23,1 miljardia, kaksi prosenttia edellisvuotista enemmän. Työttömyyspäivärahaa sai lähes 890 000 tulonsaajaa.

 Verojen osuus veronalaisista tuloista 1994

Yrittäjätuloja kertyi maataloudesta 6,7 ja elinkeinotoiminnasta 8,5 miljardia markkaa. Maatalouden tulot lisääntyivät vajaat viisi ja elinkeinotoiminnan tulot kahdeksan prosenttia.

Tulonsaajat ansaitsivat vuonna 1994 keskimäärin 81 700 markkaa eli 500 markkaa edellisvuotista enemmän. Miesten keskitulot olivat 94 950 markkaa ja naisten 69 400 markkaa. Miesten veronalaiset tulot tulonsaajaa kohti lisääntyivät runsaan prosentin, naisten tulot pysyivät ennallaan. Verojen jälkeen miehille jäi kuitenkin nettotuloja keskimäärin 550 markkaa ja naisille 640 markkaa vähemmän kuin vuonna 1993.

Eniten, 47,8 miljardia markkaa, maksettiin kunnallisveroa. Tulo- ja varallisuusveron osuus veroista oli 30,8 miljardia markkaa. Kansaneläkevakuutusmaksua maksettiin 4,7 miljardia ja sairausvakuutusmaksua kahdeksan miljardia markkaa. Kirkollisveroa tulonsaajat maksoivat kolme miljardia markkaa.

Verojen ja maksujen osuus tuloista oli 27,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 26,7 prosenttia. Lisäksi palkansaajilta perittiin työntekijän eläkevakuutusmaksua ja työttömyysvakuutusmaksua 9,7 miljardia markkaa.

Lähde: Tulo- ja varallisuustilasto 1994. Tulot ja kulutus 1996:7
Lisätietoja: (90) Timo Matala 1734 3422