30.5.1996

Työllisyys piristyi huhtikuussa

Työllisten määrä lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun lähes 60 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät kaupassa, teollisuudessa sekä julkisissa ja muissa palveluissa.

Miesten työpaikat lisääntyivät 40 000:lla ja naisten lähes 20 000:lla viime vuoden huhtikuusta. Nuorten työllisyys lisääntyi runsaalla 10 000:lla.

Kausitasoitettu työllisyys parani maaliskuusta huhtikuuhun seitsemällä tuhannella ja työttömyys väheni neljällä tuhannella.

Työttömiä oli huhtikuussa 410 000. Viime vuoden huhtikuusta miesten työttömyys väheni 38 000:lla. Naisten työttömyys pysyi lähes ennallaan.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuussa 16,5 prosenttia. Miesten työttömyysaste pieneni vuodessa 2,9 prosenttiyksikköä 16,7 prosenttiin ja naisten 0,1 prosenttiyksikköä 16,3 prosenttiin. Nuoria oli huhtikuussa työttömänä 75 000, mikä on runsaat 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoiman muutokset 4/1995-4/1996

Julkisista ja muista palveluista työttömäksi jääneitä oli huhtikuussa 97 000. Teollisuudessa työttömiä oli 61 000 henkeä. Vaikka työttömyys väheni suhteellisesti eniten rakentamisessa, työttömyysaste oli siellä kuitenkin edelleen suurin eli 32,3 prosenttia.

Työlliset, työttömät ja työvoimaan kuulumattomat

Työttömät 5/1991-4/1996

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 12 000 työikäistä suomalaista. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Nyt julkaistavat tiedot ovat ajalta 15.-21. huhtikuuta.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Huhtikuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 444 100 työtöntä.

Työvoimatutkimuksen lukuja arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon otostutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli, joka huhtikuun työttömyysasteessa oli ± 0,7 prosenttiyksikköä.

Lähde: Työvoimatutkimus, huhtikuu 1996
Lisätietoja: Tapio Oksanen (90) 1734 3228 ja
Hannu Siitonen (90) 1734 3225