31.5.1996

Markkinahakkuut painoivat kokonaistuotannon miinukselle maaliskuussa

Kokonaistuotanto oli maaliskuussa 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tuotantoa laski etenkin markkinahakkuiden supistuminen lähes 30 prosentilla edellisvuotisesta. Tuotanto pieneni kaikilla toimialoilla lukuunottamatta teollisuutta sekä kaupan ja liikenteen ulkopuolisia palveluja ja julkista toimintaa. Helmikuussa kokonaistuotanto vielä kasvoi 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli maaliskuun tuotanto 0,3 prosenttia helmikuun tuotantoa suurempi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Kokonaistuotannon muutokset

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi maaliskuussa 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Maa- ja metsätalouden tuotanto supistui yli 21 prosenttia, kun hakkuut vähenivät voimakkaasti. Myös rakentamisen tuotanto laski 8,5 prosenttia. Kaupan tuotanto pieneni ennakkotietojen mukaan vajaan puoli prosenttia ja liikenteen tuotanto runsaat 2,5 prosenttia. Sen sijaan muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto kasvoi 2 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1996
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (90) 1734 3355