31.5.1996

Yritysten määrä pieneni edelleen 1994

Yritysten määrä pieneni vuonna 1994 runsaat kolme prosenttia edellisvuodesta. Vuodesta 1991 lähtien Suomen yrityskanta on supistunut yli 14 prosenttia eli runsaalla 30 000 yrityksellä. Tosin vuonna 1993 yritysrekisteristä poistui 6 300 yritystä elinkeinoverorekisterin sisältömuutoksen vuoksi. Suomessa oli 288 000 liikeyritystä vuonna 1994. Näistä 185 000 oli varsinaisia elinkeinoverovelvollisia yrityksiä ja 103 000 maatiloja (pinta-ala yli 5 hehtaaria). Kuntien liikelaitoksia oli 146. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Yritystilastoissa elinkeinoverovelvollisia yrityksiä pidetään varsinaisina yrityksinä. Ne työllistivät 1 050 000 henkilöä ja niiden liikevaihto oli 914,6 miljardia markkaa. Niiden henkilöstö oli 87 prosenttia kaikkien liikeyritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 96 prosenttia kaikkien liikeyritysten liikevaihdosta. Vuonna 1994 yritysten henkilöstö supistui 29 300:lla edellisvuotisesta. Henkilöstö supistui liki kolme prosenttia, kun liikevaihto samana aikana kasvoi kahdeksan prosenttia. Liikevaihto työntekijää kohden kasvoi 11 prosenttia ja oli 0,9 miljoonaa markkaa vuonna 1994. Henkilöstö väheni miltei kaikilla toimialoilla.

Yritysten muutos 1991-94

Henkilöstöltään 20 suurinta yritystä työllisti 13 prosenttia yritysten henkilöstöstä. Teollisuuden 20 suurinta yritystä kattoi peräti 20 prosenttia teollisuuden henkilöstöstä ja 36 prosenttia liikevaihdosta. Alle 250 henkeä työllistäviä, pieniä ja keskisuuria eli PK-yrityksiä oli yritysjoukosta 99,7 prosenttia vuonna 1994. Ne työllistivät 57 prosenttia yritysten työvoimasta ja keräsivät puolet liikevaihdosta.

Lähde: Suomen yritykset 1994
Lisätietoja: Ismo Teikari (90) 1734 3379