3.6.1996

Suurin osa kuorma-autokuljetuksista läänien sisäisiä

Kuorma-autot kuljettivat kotimaan liikenteessä yhteensä 405 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna 1995. Kuljetussuoritetta syntyi yhteensä 22,3 miljardia tonnikilometriä. Suurin osa kuljetuksista oli läänien sisäisiä tai suuntautui naapurilääneihin. Läänien sisäisten kuljetusten osuus tavaramäärästä oli lääneittäin 76-90 prosenttia. Keskimääräinen kuljetusmatka oli 71 kilometriä ja ilman kuormaa ajetun matkan pituus 41 kilometriä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Tiekuljetusten suurimmat tavaravirrat läänien välillä 1995 Kartta

Puolet tonneista soraa

Kokonaistavaramäärästä 49 prosenttia oli soraa ja muita maa- aineksia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin puuraaka-aineita, tukki- ja kuitupuuta noin 10 prosenttia tavaramäärästä. Koska puutavarakuljetusten kuljetusmatka on kuitenkin moninkertainen sorakuljetuksiin verrattuna, puutavarakuljetukset olivat suurin ryhmä tonnikilometreillä mitattuna.

Vaarallisten aineiden osuus oli noin 4 prosenttia kokonaistavaramäärästä. Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan aineita ja esineitä, jotka räjähdys-, palo- tai säteilyturvallisuutensa, myrkyllisyytensä taikka muun ominaisuutensa vuoksi saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Suurin osa vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista oli öljytuotteiden kuljetuksia. Vaarallisten aineiden keskimääräinen kuljetusmatka oli 134 kilometriä.

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto perustuu postikyselyillä kerättyyn otostutkimukseen kuorma-autoliikenteen tavarankuljetuksista. Tilasto siirrettiin Tielaitoksesta Tilastokeskuksen tehtäväksi vuoden 1995 alusta. Koska tilastointiperusteita muutettiin siirron yhteydessä, eivät luvut ole vertailukelpoisia aiempien tilastojen kanssa.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1995 (ilmestyy kesäkuun lopulla 1996)
Lisätietoja: Sinikka Parkko (90) 1734 3254