7.6.1996

Kuluttajabarometri: Asunnon ostajat liikkeellä

Kuluttajien usko maan talouden paranemiseen seuraavien 12 kuukauden aikana vahvistui toukokuussa. Samoin vahvistui kuluttajien usko oman taloutensa kohenemiseen. Kuluttajat uskovat myös työttömyyden hiljalleen alenevan. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla toukokuussa 1 600 suomalaista.

Kotitalouksien rahatilanne oli ennallaan. Puolet ilmoitti tulojen ja menojen menevän tasan. Neljä kymmenestä oli pystynyt säästämään rahaa toukokuussa. Neljä prosenttia kotitalouksista joutui käyttämään säästöjään. Kolme prosenttia ilmoitti velkaantuvansa.

Asunnon ostoa uskalsi toukokuussa suunnitella entistä useampi. Vuoden sisällä aikoo asunnon ostaa tai vaihtaa seitsemän kotitaloutta sadasta. Joka toinen aikoo rahoittaa asuntokauppansa pääasiassa nykyisen asuntonsa myyntitulolla. Pankkilainaan aikoo turvautua kolme sadasta. Osuus on kasvanut selvästi ja oli sama kuin vuosikymmenen vaihteen tienoilla. Joka viides uskoi säästöjensä riittävän asunnon maksuksi.

Henkilöauton ostoa puolen vuoden sisällä suunnitteli toukokuussa joka kymmenes kotitalous. Uusien autojen ostoaikomukset olivat kaksinkertaiset viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Uusia autoja myytäisiin barometrin mukaan puolessa vuodessa noin 50 000 ja käytettyjä 200 000 kappaletta.

Kesän kynnyksellä lomanvietto ja harrastukset ovat monien mielessä. Kuusi kymmenestä aikoo tehdä kotimaan lomamatkan. Ulkomaille aikoo puolen vuoden sisällä tehdä lomamatkan joka kolmas. Muun kulkuvälineen kuin henkilöauton aikoo hankkia joka seitsemäs. Kasvua kahdessa jälkimmäisessä ryhmässä oli kymmeneksen verran edellisvuotisesta. Urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi hankkia joka kuudes, kasvua edellisestä vuodesta kolmannes.

Kodin kohennukseen liittyvät suunnitelmat olivat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Joka kolmas kotitalous aikoo sisustaa tai remontoida kotiaan. Viihde-elektroniikkaa tai kodinkoneita aikoo hankkia joka viides.

Lähde: Kuluttajabarometri, toukokuu 1996
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (90) 1734 3349