11.6.1996

Tutkintojen suorittaminen väheni ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin viime vuonna Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan 67 900 tutkintoa. Määrä on kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Naiset suorittivat 56 prosenttia tutkinnoista.

Nuorisoasteen opintolinjoilta valmistuneiden määrä väheni vuodessa kaksi prosenttia. Aikuiskoulutuslinjoilla suoritettiin viime vuonna 13 200 tutkintoa. Näiltä linjoilta valmistuneiden määrä väheni edellisvuodesta seitsemän prosenttia.

Terveys- ja sosiaalialalla sekä ravitsemis- ja talousalalla suoritetut tutkinnot vähenivät vuodessa määrällisesti eniten. Eniten lisääntyivät suojelualan tutkinnot. Kolmannes tutkinnoista suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla.

Ammatillisten oppilaitosten tutkinnoista suoritettiin kouluasteella selvästi yli puolet. Tutkintoja suoritettiin edellisvuotista vähemmän etenkin opisto- ja ammatillisella korkea-asteella. Osa opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksesta järjestettiin ammattikorkeakoulukokeiluna. Kokeilussa suoritettiin yhteensä 1 600 tutkintoa, moninkertainen määrä edellisvuotiseen verrattuna. Eniten ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla sekä terveys- ja sosiaalialalla.

Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutuslohkoittain 1995

Taulukko

Lähde: Tilastokeskuksen koulutustilastot
Lisätietoja: Reija Vento (90) 1734 3279, Ulla Rossi (90) 1734 3285