12.6.1996

Palkat nousivat 5,1 prosenttia

Palkansaajien ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin ennakkotietojen mukaan kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa keskimäärin 5,1 prosenttia vuoden 1995 vastaavasta ajasta. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,5 prosenttia, joten reaaliansiot kasvoivat 4,5 prosenttia.

Ansiotasoa kohottivat viime vuoden marraskuussa toteutuneet yleiset palkankorotukset. Näistä korotuksista kolmasosa eli 0,7 prosenttia näkyy ansiotasoindeksissä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kaksi kolmasosaa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Viime vuonna palkat kohosivat ripeimmin yksityisellä sektorilla, mutta vuoden lopulla ansiokehityserot eri sektoreiden välillä kaventuivat. Vuonna 1995 palkat nousivat edellisvuodesta valtiolla keskimäärin 2,9 ja kuntasektorilla 3,9 prosenttia, mutta yksityisellä sektorilla nousu oli 5,3 prosenttia. Vuoden 1996 ensimmäisellä neljänneksellä keskiansioiden vuosinousun arvioidaan olleen valtiolla 5,0, kuntasektorilla 5,9 ja yksityisellä sektorilla 4,8 prosenttia.

Ansiotason kehitys 1/1991-1/1996
muutos vuotta aiemmasta, %

Kuva

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio tammi-maaliskuussa oli runsaat 10 500 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli yli 11 600 markkaa kuukaudessa ja naisten runsaat 9 400 kuukaudessa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli 11 000 markkaa kuukaudessa ja tuntipalkkaa saavien 9 400 markkaa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien bruttomääräisten keskiansioiden kehitystä. Palkansaajien ansiot on laskettu säännölliseltä työajalta, eikä palkoista ole vähennetty veroja eikä veroluontoisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi, 1. neljännes 1996
Lisätietoja: Yrjö Malmström (90) 1734 3468