19.1.1996

Teollisuustuotannosta nyt myös alueellisia indeksejä

Tilastokeskus laskee teollisuustuotannon volyymi-indeksiä tilauksesta myös alueittain. Tuorein indeksi koskee Satakunnan alueen tehdasteollisuutta. Varsinais-Suomen indeksi on julkistettu aiemmin. Alueellinen volyymi-indeksi lasketaan samalla menetelmällä kuin koko maan indeksi. Edellytyksenä on, että alueella on tarpeeksi teollisuuden toimipaikkoja otostilastoa varten.

Satakunnan teollisuustuotanto laski marraskuussa

Tehdasteollisuuden tuotanto laski marraskuussa Satakunnassa 2,6 prosenttia, kun se koko maassa nousi 3,4 prosenttia marraskuusta 1994. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laskemasta Satakunnan alueen teollisuustuotannon volyymi-indeksistä.

Satakunnan teollisuustuotannon volyymi-indeksi
1990-marraskuu 1995
tehdasteollisuus, indeksi 1990=100

Satakunnan teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990-marraskuu 1995

Sähköteknisten tuotteiden valmistus väheni Satakunnassa marraskuussa runsaat 29 prosenttia, koneiden ja laitteiden tuotanto runsaat 10 prosenttia edellisvuotisesta. Metallien valmistus lisääntyi vain vajaa puoli prosenttia. Sen sijaan Satakunnan tärkeimmän toimialan, paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 5 prosenttia, kun se koko maassa väheni runsaat 8 prosenttia. Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden tuotanto aleni koko maan tahtiin eli lähes 2 prosenttia.

Tammi-marraskuussa 1995 Satakunnan tehdasteollisuuden tuotanto nousi 6 prosenttia vuotta aiemmasta, lähes yhtä paljon kuin koko maan tuotanto. Paperiteollisuuden tuotanto kasvoi lähes 8 prosenttia. Myös metallien valmistus lisääntyi runsaat 5 prosenttia ja koneiden ja laitteiden tuotanto 4 prosenttia. Sen sijaan elintarvikkeiden tuotanto laski lähes puoli prosenttia.

Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479