4.6.1996

Nimityksiä Tilastokeskuksessa

Tilastokeskuksen johtaja, VTK Heikki Salmi siirtyy 1.7.1996 EU:n tilastovirastoon Eurostatiin Luxemburgiin. Salmi toimi aiemmin mm. Tilastokeskuksen pääjohtajan varamiehenä. Salmen tilalle Tilastokeskuksen johtajaksi sihteeristöön on määrätty tähän asti Yritystilastot-yksikön tilastojohtajana toiminut VTK Heli Jeskanen- Sundström.

Yritystilastojen tilastojohtajaksi on määrätty VTK Ilkka Hyppönen, joka aiemmin toimi Tilastokeskuksen tietotekniikkajohtajana. Tilastokeskuksen tietotekniikkajohtajaksi on nimitetty FL Markku Saijets.

Kesäkuun alusta ovat olleet voimassa seuraavat tehtävämääräykset: Elinolot-yksikön tilastojohtajana toiminut VTK Hilkka Vihavainen on määrätty johtajaksi tehtävänään johtaa, kehittää ja koordinoida Tilastokeskuksen suorittamaa kansainvälistä konsultointia. Henkilötilastot-yksikön tilastojohtaja VTL Aarno Laihonen on määrätty tilastojohtajaksi Elinolot-yksikköön ja TTK Riitta Harala tilastojohtajaksi Henkilötilastot-yksikköön.

Nimitykset ovat määräaikaisia.

Lisätietoja: Jussi Melkas (90) 1734 2235