5.9.1996

Tutkimus asenteista ja ekologisesti vastuullisesta kulutuksesta:
Ympäristöasenteet heijastuvat kulutustottumuksiin

Myönteiset ympäristöasenteet ja ympäristönsuojeluun liittyvät sosiaaliset normit kannustavat suomalaisia käyttäytymään ekologisesti vastuullisina kuluttajina. Koettu moraalinen vastuu ja huolestuneisuus ympäristöongelmista heijastuvat selvästi kulutustottumuksiin.

Asenteellisten, moraalisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta suomalaisten kulutustottumuksiin on tutkinut kauppatieteen maisteri Johanna Moisander Helsingin kauppakorkeakoulusta. Hänen tutkimuksensa Attitudes and Ecologically Responsible Consumption on osa laajaa ympäristötutkimushanketta, jonka haastatteluaineiston on kerännyt Tilastokeskus. Ympäristöasioista haastateltiin 1 600 suomalaista syksyllä 1994.

Suomalaisilla näyttää olevan hyvin erilaiset käsitykset siitä, mitä ympäristönsuojelullisesti vastuullinen kulutus on ja siitä, miten paljon aikaa, vaivaa ja rahaa heidän tulisi uhrata ympäristönsuojelun hyväksi sekä ennen kaikkea siitä, onko heidän ylipäätään mahdollista toimia ympäristöystävällisesti. Monet taajamissa asuvat eivät esimerkiksi halua tai pidä mahdollisena vähentää yksityisautoilua ympäristösyistä, vaikka pyrkivätkin muutoin omaksumaan ympäristöystävällisiä kulutustottumuksia.

Ympäristönsuojelullisesti vastuullinen käyttäytyminen ei välttämättä ole helppoa ja houkuttelevaa, koska se yleensä merkitsee lisävaivaa ja
-aikaa sekä edellyttää erityistietämystä toimintavaihtoehdoista. Kuluttajan onkin helppo keksiä selityksiä ja tekosyitä ympäristönsuojelullisesti vahingolliselle toiminnalleen ja antaa muiden huolehtia ympäristönsuojelusta.

Lähde:
Johanna Moisander: Attitudes and Ecologically Responsible Consumption. Tutkimuksia 218. Tilastokeskus.
Lisätietoja: Johanna Moisander (09) 4313 8388 (Helsingin kauppakorkeakoulu)
Eero Tanskanen (09) 1734 2549 (Tilastokeskus)