26.9.1996

Työpaikkojen toimintatapojen muutosta tutkitaan

Tilastokeskus on aloittanut laajan haastattelututkimuksen, jossa selvitetään miten suomalaisten työpaikkojen toimintatavat ovat muuttuneet.

Tutkimus on Suomen osuus OECD-maita koskevassa kansainvälisessä vertailututkimuksessa. Ruotsissa vastaavan tutkimuksen ensimmäiset tulokset ovat jo valmistuneet. Ne kertovat että työn järjestelyt, henkilöstön kehittäminen ja ennen kaikkea vastuun siirtäminen alemmille tasoille erottelevat entistä selvemmin aktiivisesti toimintaansa kehittävät yritykset perinteisin keinoin selviytyvistä.

Suomen tutkimuksen kohdejoukkona on yli 2 000 yksityisen sektorin toimipaikkaa, jotka edustavat kaikkia keskeisiä toimialoja Suomessa. Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät tiedot syys-lokakuun aikana. Tutkimuksen on suunnitellut ja sen tulokset julkistaa työministeriö.

Tutkimuksella selvitetään, miten yritykset tai toimipaikat reagoivat muuttuvan toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi työvoiman lisäykset ja vähennykset sekä muutokset työajoissa. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään muutoksia johtamisessa ja työn organisoinnissa, henkilöstön koulutusta sekä tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä.

Tutkimustietojen perusteella arvioidaan suomalaisen yritysmaailman muuntumista kansainvälisessä kilpailussa. Suomalaisia muutossuuntia ja menestymisstrategioita vertaillaan muiden OECD-maiden käytäntöihin. Erityisen kiinnostuksen kohteena on eri Pohjoismaiden yrityskulttuurin yhtäläisyydet tai erilaisuudet. Työministeriö julkistaa tutkimuksen tulokset vuoden 1997 aikana.

Lisätietoja: Tilastokeskuksessa Jyrki Krzywacki, (09) 1734 2701 ja
Hannu Virtanen, (09) 1734 2514 sekä työministeriössä Pekka Ylöstalo ja
Asko Heikkilä (09) 18 561.