29.1.1996

Suomen luonnonsuojeluala OECD:n keskitasoa

Suomen maa-alasta oli luonnonsuojelualueita vuonna 1993 runsaat kahdeksan prosenttia. Osuus on lähes OECD-maiden keskitasoa, joka on yhdeksän prosenttia. Tiedot ovat OECD:n äskettäin ilmestyneestä Environmental Data 1995 -julkaisusta.

Luonnonsuojelualueiden osuus on OECD:n mukaan suurin Tanskassa, jonka maa-alasta kolmannes on suojeltu. Saksassa ja Itävallassa suojeltua maa-alaa on noin neljännes. Viimeiseksi OECD:n tilastossa sijoittuu Irlanti. Sen maa-alasta on suojeltua vajaa prosentti.

OECD:n luonnonsuojelualuetilastot on tehty Yhdistyneiden kansakuntien ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) luettelon pohjalta. Luettelo sisältää yli kymmenen neliökilometrin suojelualueet. Se kattaa alueet perinteisistä luonnonsuojelualueista maisemansuojelualueisiin. Maisemansuojelualueilla sallitaan normaali taloudellinen toiminta ja asutus. Vuonna 1993 Suomesta on hyväksytty luetteloon 82 kohdetta, joiden pinta-ala on yhteensä 27 286 neliökilometriä.

Luonnonsuojelualueita maa-alasta eräissä maissa 1993

OECD:n ympäristöä kuvaava kokoomajulkaisu sisältää ajankohtaista tietoa ympäristön tilasta 80-luvulta alkaen: muun muassa ilman saasteista, veden laadusta, maankäytöstä, metsien tilasta, kasviston ja eläimistön uhanalaisuudesta sekä energiasta, liikenteestä ja teollisuudesta. Kolmesataasivuisessa ympäristöteoksessa on tietoja yli 30 maasta. OECD:n kokoomajulkaisu ilmestyy joka toinen vuosi.

Lähde: OECD Environmental Data, Compendium 1995
Lisätietoja: Raija Tulokas (90) 1734 3419