8.10.1996

Kansainvälistä tilastotietoa työelämästä

Työelämän kansainvälistyminen on aiheena Tilastokeskuksen uudessa Tilastotietoa työn maailmasta -julkaisussa. Se sisältää tilastoja väestöstä ja työllisyydestä, naisten, nuorten ja lasten työstä, elinkeinoista, ammateista, työttömyydestä, osa-aikatyöstä ja työajoista, palkoista sekä työelämän muutoksista 1970-luvulta 1990- luvulle. Julkaisu perustuu kansainvälisten järjestöjen, kuten OECD:n, ILOn ja YK:n, tietoihin.

Julkaisu on tarkoitettu informaatikoille, toimittajille, opettajille, opiskelijoille, esitelmien tekijöille, kansainvälisissä tehtävissä työskenteleville ja muille työelämästä kiinnostuneille.

Taskukokoisessa 84-sivuisessa käsikirjassa on taulukoiden lisäksi tekstiä, kuvioita ja lähdeviitteet, jotka opastavat tilastojen käyttäjää.

Poimintoja taskukirjan sisällöstä:

*Maailman väestöstä yli kaksi kolmasosaa asuu kehitysmaissa, 15 prosenttia länsimaissa sekä 7 prosenttia Keski- ja Itä-Euroopassa. Kehitysmaiden osuus maailman bruttokansantuotteesta on 18 prosenttia ja länsimaiden 74 prosenttia. Vuoteen 2020 mennessä länsimaiden väestömäärä kasvaa eniten Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Turkissa.

*Maailman naistyövoimasta yli puolet asuu Aasiassa.

*Useimmissa länsimaissa työllisyysaste oli 1990-luvun alkupuolella alhaisempi kuin vuonna 1980. Euroopan unionin maissa työllisyys on kasvanut hitaammin kuin Japanissa tai Yhdysvalloissa.

*OECD-maissa työttömiä oli 32 miljoonaa vuonna 1993 eli yli kolme kertaa niin paljon kuin vuonna 1970. Nuorten työttömyysasteet ovat korkeita Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Suomessa, Ranskassa, Irlannissa ja Belgiassa.

*Miesten yleisin ammatti kehittyneissä maissa on teollisuuden tai rakentamisen tuotantoammatti; naisten yleisimpiä ammatteja ovat toimisto-, asiantuntija- tai palveluammatit. IVY-maissa on naisvaltaisin työvoima.

*Sotilaiden osuus työvoimasta on vähentynyt ja vaihtelee Turkin 2,4 prosentista Kanadan 0,5 prosenttiin.

*Lapsityövoimaa on eniten Afrikan maissa, kuten Senegalissa, Tsadissa ja Etiopiassa sekä Aasiassa, kuten Bangladeshissa. Lisäksi sitä on paljon Väli- ja Etelä-Amerikan maissa.

Lähde: Tilastotietoa työn maailmasta. Tilastokeskus
Lisätietoja: Päivi Keinänen (09) 1734 3416

Tilaukset:
Tilastokeskus/Myyntipalvelu
PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS
Puh. (09) 1734 2011
Fax (09) 1734 2474
Sähköposti: Tilastomyynti@stat.fi