11.11.1996

SijoittumisCD: koulutus auttaa työllistymään

Korkeampi koulutus takaa varmemmin työpaikan, kertoo Tilastokeskuksen uusi SijoittumisCD-sovellus eri tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta työelämään. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työttömyys on viime vuosina ollut lähes nelinkertainen verrattuna korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyyteen.

SijoittumisCD sisältää tietoja 874 ammatillisesta ja korkeakoulututkinnosta. SijoittumisCD tarkastelee tutkinnon suorittaneita muun muassa työllisyyden, työttömyyden, ammatin, palkan ja toimialan mukaan.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli vuonna 1993 suhteellisesti eniten työttöminä rakennusalan tutkinnon, kuten muurarin tai kirvesmiehen tutkinnon, suorittaneita. Vähiten työttöminä oli niitä, joilla oli jonkin erikoisalan, esimerkiksi poliisialipäällystön, opistoupseerin, vankeinhoidon tai lentoperämiehen, tutkinto. Ammatillisen tutkinnon suorittaneesta työvoimasta oli vuonna 1993 työttömänä keskimäärin 23 prosenttia. Vuonna 1994 osuus pieneni 19 prosenttiin.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneesta työvoimasta toimi vuonna 1993 yrittäjänä 10 prosenttia. Itsensä työllistivät lähinnä maa- ja metsätalouden tutkinnon, kuten maanviljelysteknikon, viljelijän tai maatalousteknikon tutkinnon, suorittaneet. Heistä yli 50 prosenttia toimi yrittäjinä. Eniten yrittäjiä oli kuitenkin erikoishammasteknikon tutkinnon suorittaneissa, peräti 85 prosenttia.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden naisten palkkatulot olivat vuonna 1993 keskimäärin 75 prosenttia miesten palkkatuloista. Mitä naisvaltaisempi ala oli, sitä pienemmät olivat naisten ja miesten palkkaerot.

Korkeakoulututkinnon suorittaneista huonoimmin olivat vuonna 1993 työllistyneet taiteen kandidaatit. Toisaalta oli useita tutkintoja, joiden suorittaneista kukaan ei ollut työtön. Tällaisia tutkintoja olivat esimerkiksi erikoishammaslääkäri, kasvatustieteiden kandidaatti pääaineenaan psykologia ja ilmavoimien kapteeni.

Korkeakoulututkinnon suorittaneesta työvoimasta oli vuonna 1993 työttömänä keskimäärin 6 prosenttia, vuonna 1994 keskimäärin 5 prosenttia. Luvut koskevat SijoittumisCD:hen sisältyviä tutkintoja.

Korkeakoulututkinnon suorittaneesta työvoimasta keskimäärin 6 prosenttia toimi yrittäjänä vuonna 1993. Suhteellisesti eniten yrittäjiä oli hoitoalojen sekä maa- ja metsätalouden korkeakoulutuksen saaneissa. Työllisistä eläinlääketieteen lisensiaateista esimerkiksi lähes puolet toimi yrittäjänä vuonna 1993.

Kuva

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten palkkatulot olivat vuonna 1993 keskimäärin 75 prosenttia miesten palkkatuloista. Miesten ja naisten palkkaerot olivat myös korkeakoulututkinnon suorittaneilla pienimmät naisvaltaisilla aloilla.

Lähde: SijoittumisCD. Tilastokeskus 1996
Lisätietoja: Nicola Brun (09) 1734 3590