20.11.1996

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja jälleen ilmestynyt

Tilastokeskus julkaisee Rakentamisen ja asumisen vuosikirjan nyt kahdeksannen kerran. Kirja on kattava tietopaketti rakentamisen ja asumisen kehityslinjoista monelta eri näkökulmalta tarkasteltuna. Se sisältää myös kansainvälisiä vertailuja.

Poimintoja julkaisun sisällöstä

  • Uudisrakentaminen ei vauhdittunut vielä vuonna 1995. Rakennuksia aloitettiin 24,1 miljoonaa kuutiometriä eli runsas puoli miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuonna 1994. Sen sijaan teollisuusrakentaminen kasvoi jonkin verran. Teollisuusrakennuksia aloitettiin 6,3 miljoonaa kuutiometriä.
  • Vuonna 1995 alettiin rakentaa vain 18 300 asuntoa, joista valtaosa, lähes 15 000 oli valtion tukemaa tuotantoa.
  • Asuntoja valmistui vuonna 1995 noin 25 000 eli 4,9 asuntoa 1000 asukasta kohden.
  • Talonrakentamisen kokonaistuotoksen arvo oli vuonna 1995 noin 45 miljardia markkaa, josta uudisrakentamisen arvo oli 23,6 ja korjausrakentamisen arvo 21,5 miljardia markkaa.
  • Rakennuskustannukset nousivat indeksin mukaan vuonna 1995 vain 1,3 prosenttia vuodesta 1994.
  • Vuonna 1995 koko rakennusalan työllisyys kääntyi kasvuun ensimmäisen kerran vuoden 1990 huipputyöllisyyden jälkeen. Ala työllisti 120 000 henkeä, mikä on 6 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrä talonrakennuksessa laski 1995 vuodentakaisesta 10 000 hengellä ja työttömyysprosentti oli 31,7 prosenttia.
  • Vuonna 1994 talonrakennusalan yritysten tulokset olivat edelleenkin huonot, vaikka edellisvuoden jättitappiot pienenivätkin tuntuvasti. Käyttökate oli juuri ja juuri nollan yläpuolella, nettotulos jäi 1,2 ja kokonaistulos 0,6 miljardia markkaa tappiolliseksi.
  • Lähes joka kolmas suomalainen asuu nykyisin vuokralla. Asuminen kuuluu kotitalouksien kolmen suurimman menoerän joukkoon, sillä asumiseen kuluu 20 prosenttia kotitalouksien menoista.
  • Suomen hiukan yli kahdesta miljoonasta kotitaloudesta oli asuntovelallisia vuoden 1994 lopussa miltei kolmannes, eli 692 000 kotitaloutta. Näiden keskimääräinen velkamäärä oli 191 000 markkaa, josta asuntolainaa 171 600 markkaa.
  • Vuonna 1995 tehtiin noin 56 000 asunto-osakekauppaa, joiden lukumäärä laski viisi prosenttia vuodesta 1994.

Lähde: Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 1996
Lisätietoja: Veikko Lampinen (90) 1734 2238,
Hannele Keränen (90) 1734 2232