6.2.1996

Uusi Euroavain - väestö- ja taloustietoa maittain ja alueittain

Uudistettu Euroavain on valmistunut. Euroavain 1996 on Tilastokeskuksen Windows-sovellus, jota on aiempiin versioihin verrattuna kehitetty olennaisesti sekä sisällöltään että teknisiltä ominaisuuksiltaan. Uuteen sovellukseen on lisätty erityisesti ulkomaankauppatietoja. Sen taulukko- ja grafiikkatoimintojen avulla voi helposti analysoida kansainvälistä tilastoaineistoa.

Euroavain sisältää yleistietojen lisäksi yksityiskohtaista tietoa väestöstä, taloudesta ja työelämästä. Perustiedot ovat saatavissa maailman jokaisesta itsenäisestä valtiosta. EU-maista Euroavain sisältää aluetietoa aina maakuntatasolle asti (NUTS-jako 1-3). Jokaisesta maasta tietoja on noin 200, alueista puolestaan noin 70.

Alueet perustuvat Euroopan unionin viralliseen tilastolliseen alueluokitukseen NUTSiin (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). Ne ovat siten vertailukelpoisia EU:n standardien mukaisesti. Euroavaimen tiedot on koottu tuoreimmista mahdollisista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä.

Poimintoja maittain

- Ulkomaiden kansalaisten osuus EU-maissa on suurin Luxemburgissa: yli 30 prosenttia. Suomessa osuus on prosentin verran. (Vuonna 1993)

- Ruandassa alle 15-vuotiaita on 49,8 prosenttia. EU-maissa osuus vaihtelee 25,9:stä 15,5 prosenttiin. (1994)

- Yli 65-vuotiaita on eniten, 20 prosenttia, San Marinossa. Euroopan unionin maat ovat väestöltään varsin iäkkäitä: kaikki EU-maat Irlantia lukuun ottamatta sijoittuvat maailmassa niiden 20 maan joukkoon, joissa on suhteellisesti eniten yli 65-vuotiaita. (1994)

- Televisioita on suhteellisesti eniten Bermudassa (923 televisiota 1 000 asukasta kohti) ja Yhdysvalloissa (815 televisiota 1 000 asukasta kohti). Suomessa televisioita on 1 000 asukasta kohti 505. (1992)

Poimintoja alueittain

- EU:n rikkaimmat alueet, mitattuna bruttokansantuotteella asukasta kohti, ovat suuria kaupunkeja tai niitä ympäröiviä alueita: Hampuri, Bryssel, Darmstadt, Ile de France ja Wien. Suomen alueista EU:n keskiarvon ylittävät vain Ahvenanmaa ja Uusimaa. (1992)

- Työttömyysaste on suurin, 37,1 prosenttia, Réunionissa, Ranskan merentakaisella alueella Itä-Afrikassa. Pienimmät, alle 4 prosentin työttömyysalueet ovat Itävallan Ala-Itävalta ja Tiroli. (1993)

Euroavain on esillä Tieto 96 -messuilla 7.-8. helmikuuta Wanhassa Satamassa Katajanokalla Helsingissä.

Lähde: Euroavain 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tuomo Halmeenmäki (90) 1734 2242,
Essi Manni (90) 1734 2243