20.2.1996

Leo Törnqvist -palkinto Mika Rautakorvelle

Suomen Tilastoseura on myöntänyt vuoden 1995 Leo Törnqvist -palkinnon opiskelija Mika Rautakorvelle. Hänet on palkittu diplomityöstään Application of Marcov Chain Techniques in Certification of Software, joka käsittelee ohjelmistojen testaamista tilastollisella tekniikalla. Työ on hyväksytty Teknillisen korkeakoulun systeemianalyysin laboratoriossa.

Tilastoseuran tunnustuspalkinnon on saanut Tuija Jäppilä pro gradu -työstään Stokastiset algoritmit osioanalyysimallin parametrien estimoinnissa. Työ on hyväksytty Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksella.

Suomen Tilastoseura on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää tilastotiedettä ja sen soveltamista. Seura myöntää vuoden parhaalle tilastotieteen pro gradu -työlle palkinnon, joka on nimetty Suomen ensimmäisen tilastotieteen professorin Leo Törnqvistin mukaan.

Mika Rautakorpi pitää diplomityöhönsä perustuvan esitelmän Suomen Tilastoseuran vuosikokouksessa Säätytalon salissa 3 torstaina 22. helmikuuta klo 18.

Lisätietoja: Jorma Heimonen (90) 1734 3600