8.3.1996

Tietopaketti tilinpäätöksistä ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Tilinpäätöstilasto 1994 on ilmestynyt. Siihen on koottu teollisuuden, rakentamisen, kaupan, liikenteen sekä liike-elämän palveluiden tilinpäätöstiedot vuodelta 1994. Kirja sisältää seuraavat tiedot yhteensä 56 toimialalta:
- tunnusluvut ja muita eriä
- tuloslaskelma
- tase
- vaihto- ja käyttöomaisuus

Vuoden 1993 alussa voimaan tullut uudistettu kirjanpitolaki ja -asetus muuttivat tuloslaskelma- ja tasekaavoja. Tilinpäätöstilastoissa uudet kaavamallit otettiin käyttöön vuoden 1994 tiedustelussa. Julkaisussa tarkastellaan uudistuksen vaikutuksia tilinpäätöstilastojen tietosisältöihin ja tunnuslukuihin sekä ajalliseen vertailukelpoisuuteen.

Katsaus matkatoimistojen kehitykseen

Tilinpäätöstilasto 1994 -julkaisu sisältää lisäksi lyhyen katsauksen matkatoimistotoimintaan. Alan tilinpäätöstilastoja on laadittu vuodesta 1974 lähtien. Vuosina 1974-94 matkatoimistojen myynti on kasvanut reaalisesti kaksi ja puolikertaiseksi.

Matkanjärjestäjien bruttomyynti on pudonnut lähes kolmesta miljardista markasta puoleentoista miljardiin markkaan vuosina 1990-94. Vastaavana aikana henkilökunnan määrä on vähentynyt tuhannesta viiteensataan. Huonoimmillaan matkanjärjestäjien kannattavuus oli vuosina 1991 ja 1992. Vuonna 1994 kannattavuus parani selvästi. Käyttökate oli 11 prosenttia myyntikatteesta ja sijoitetun pääoman tuottoaste 70 prosenttia.

Liikematkatoimistojen bruttomyynti oli 90-luvun alussa kolme ja puoli miljardia markkaa. Liikematkustus oli alimmillaan vuonna 1992, jolloin bruttomyynti oli vajaat kolme miljardia. Vuonna 1994 liikematkustus kasvoi ja samalla kannattavuus nousi ennätyksellisen hyväksi. Liikematkatoimistojen käyttökate oli 13 prosenttia myyntikatteesta ja sijoitetun pääoman tuotto 39 prosenttia.

Lähde: Tilinpäätöstilasto 1994. Yritykset 1996:3
Lisätietoja: Ritva Wuoristo (90) 1734 3390, Rauno Viita (90) 1734 3384