15.1.1997

Teollisuustuotannon kasvu kiihtyi marraskuussa

Teollisuustuotanto lisääntyi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan marraskuusta 1995 viime vuoden marraskuuhun 7,2 prosenttia. Kasvua vauhditti ennen kaikkea puu- ja paperiteollisuus, jonka tuotanto lisääntyi 14,3 prosenttia. Lokakuussa puu- ja paperiteollisuuden vuosikasvu oli 6,8 prosenttia. Energiantuotanto lisääntyi marraskuussa enää 7,1 prosenttia vuotta aiemmasta, kun se lokakuussa kasvoi peräti 20,9 prosenttia.

Metalliteollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi marraskuusta marraskuuhun 7,1 prosenttia. Kaikkien metalliteollisuuden päätoimialojen paitsi kulkuneuvojen valmistuksen indeksit osoittivat kasvua. Metalliteollisuuden päätoimialoista kasvoi eniten koneiden ja laitteiden valmistus, 9,5 prosenttia.

Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus kasvoi marraskuusta marraskuuhun 13,5 prosenttia ja mekaaninen metsäteollisuus peräti 16,3 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi vuodessa 8,9 prosenttia, muun tehdasteollisuuden tuotanto 2,8 prosenttia.

Kuva

Rakentamisen elpyminen on havaittavissa paitsi puutavaran tuotannossa myös lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistuksessa, joka lisääntyi vuodessa 10,1 prosenttia. Lisäksi huonekalujen valmistus kasvoi peräti 17,5 prosenttia.

Investointitavaroita tuotettiin marraskuussa runsaat 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutustavaroiden tuotanto lisääntyi 2 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden kapasiteetista oli marraskuussa käytössä 92 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli 89 prosenttia, tehdasteollisuuden 86 prosenttia, kemianteollisuuden 81 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden käyttöaste 76 prosenttia.

Tammi-marraskuusta 1995 viime vuoden tammi-marraskuuhun teollisuustuotanto kasvoi 3,2 prosenttia.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, marraskuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479