17.1.1997

Tuontihinnat nousivat puolitoista prosenttia vuonna 1996

Tuontihinnat nousivat puolitoista prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996, kun verrataan koko vuoden keskiarvoja. Tämä johtui raakaöljyn, kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden sekä öljytuotteiden kallistumisesta. Vuotta aikaisemmin tuontihinnat laskivat 0,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuontihintaindeksistä.

Taulukko


Vientihinnat
nousivat 0,8 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996. Vuotta aikaisemmin vientihinnat nousivat seitsemän prosenttia. Nousu taittui, koska selluloosa, paperit ja kartongit sekä perusmetallit halpenivat.

Selluloosan vientihinnat laskivat viime vuonna 33 prosenttia edellisvuotisesta, kun verrataan koko vuoden keskiarvoja. Vuonna 1995 hinnat nousivat 46 prosenttia. Hintojen lasku oli suurin 20 vuoteen. Paperien ja kartonkien hinnat nousivat runsaat kuusi prosenttia, kun ne vuotta aiemmin kohosivat peräti 18 prosenttia. Perusmetallien hinnat puolestaan nousivat vuonna 1995 kymmenen prosenttia mutta laskivat viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuotiseen verrattuna.

Vuoden 1995 joulukuusta vuoden 1996 joulukuuhun selluloosan vientihinnat laskivat 40 prosenttia, perusmetallien vientihinnat lähes 16 sekä paperien ja kartonkien kahdeksan prosenttia. Kokonaisuudessaan vientihinnat laskivat vuoden aikana viisi prosenttia.

Marraskuusta joulukuuhun vientihinnat laskivat 0,9 prosenttia, mikä johtui turkisnahkojen, puutavaran sekä paperien ja kartonkien halpenemisesta. Tuontihinnat pysyivät joulukuussa marraskuun tasolla.

Tukkuhinnat nousivat 0,6 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996. Kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat kohosivat 0,4 prosenttia ja tuontitavaroiden tukkuhinnat prosentin.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi 6,5 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996. Energiaraaka-aineiden hinnat kohosivat runsaat 15 prosenttia, kun taas muiden raaka-aineiden hinnat laskivat. Marraskuusta joulukuuhun HWWA-indeksi nousi 2,3 prosenttia.

Selluloosan sekä paperien ja kartonkien
vientihintojen vuosimuutokset 1976-1996

Kuva

Lähde: Tuottajahintaindeksit, joulukuu 1996
Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Anne Forss (09) 1734 3469