29.1.1997

Tieliikenteessä kuolleita viime vuonna vähiten sitten 50-luvun alun

Tieliikenteessä kuoli viime vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 396 ja loukkaantui 9 296 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 45:llä eli 10 prosentilla ja loukkaantuneiden 9 prosentilla edellisvuotisesta. Liikennekuolemat ovat vähentyneet koko 1990- luvun. Kuolleiden määrä oli viimevuotista pienempi viimeksi vuonna 1952, jolloin kuoli 373 ihmistä.

Surmansa saaneista 69 prosenttia oli miehiä ja 31 prosenttia naisia. Osuudet pysyivät lähes samana kuin aiempina vuosina. Ikäryhmistä 18-24-vuotiaiden liikennekuolemat lisääntyivät, kun taas muiden vähenivät tai säilyivät ennallaan vuoteen 1995 verrattuna.

Tieliikenteessä kuolleista 242 oli liikenteessä autolla, 68 jalan ja 44 polkupyörällä. Lisäksi kuoli 17 mopoilijaa, 16 moottoripyöräilijää ja 9 muuta tienkäyttäjää. Polkupyöräilijöiden liikennekuolemat vähenivät selvästi edellisvuotisesta, muiden pysyivät lähes ennallaan.

Eniten liikennekuolemat vähenivät Vaasan läänissä, jossa kuoli 23 ihmistä vähemmän kuin vuonna 1995. Eniten ne lisääntyivät Kymen ja Pohjois-Karjalan lääneissä, joissa kuoli 7 ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Joulukuun tieliikenteessä kuoli 42 ihmistä

Joulukuun tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 42 ja loukkaantui 849 ihmistä. Kuolleiden määrä lisääntyi neljällä, kun taas loukkaantuneiden määrä väheni 46:lla eli viidellä prosentilla vuoden 1995 joulukuuhun verrattuna. Kuolleista 32 oli liikenteessä autolla, 9 jalan ja yksi polkupyörällä. Naisia oli 14 ja miehiä 28.

Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin, jotka on saatu vuodesta 1995 alkaen suoraan poliisin tietojärjestelmästä. Muutoksen takia loukkaantumismäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Tilastokeskuksen liikennetilastot
Lisätietoja: Raini Östlund (09) 1734 3205
Alueelliset lisätiedot: Liikenneturva (09) 417 4700

Huom. Liitteenä kuvio ja taulukko!

Kuvio

Taulukko