30.1.1997

Kokonaistuotanto kasvoi edelleen marraskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi vuoden 1995 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun 4 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, marraskuun tuotanto oli 0,3 prosenttia lokakuun tuotantoa suurempi. Lokakuussa tuotanto kasvoi 5,7 prosenttia edellisvuotisesta. Tuotanto lisääntyi marraskuussa maa- ja metsätaloutta lukuunottamatta kaikilla toimialoilla. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Kuvio

Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni marraskuussa 6,5 prosenttia vuoden 1995 marraskuusta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli yli 7 prosenttia edellisvuotista korkeampi. Rakentamisen tuotanto lisääntyi 6 ja kaupan tuotanto runsaat 2 prosenttia. Liikenteen tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi 2 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, marraskuu 1996
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355