31.1.1997

Elokuva muuttanut teatterista televisioon

Teattereissa esitettävien elokuvien määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa kolmannekseen. Samana aikana television valtakunnallisten kanavien elokuvatarjonta on Tilastokeskuksen mukaan melkein kolminkertaistunut.

Yleisradion ja MTV3:n valtakunnallisilla televisiokanavilla näytettiin 820 elokuvaa vuonna 1995. Lisäksi PTV esitti 110 elokuvaa, ja elokuviin erikoistuneet maksulliset kaapelikanavat FilmNet 1 ja FilmNet 2 runsaat 1 800 elokuvaa.

Elokuvateattereissa järjestettiin vuonna 1995 runsaat 143 000 näytäntöä. Esitettyjä elokuvia oli 479, joista ensi-iltakuvia oli 138. Teatterissa käyminen on vähentynyt niin, että vuonna 1995 suomalainen kävi elokuvissa enää vain keskimäärin yhden kerran. Television ohella käyntejä on vähentänyt erityisesti videoiden katselu. Suurin osa vuokra- ja myyntivideoista on elokuvia.

Kuvio
(Teatterikäyrän luvut 1985-95: 1 433, 1 297, 1 115, 995, 868, 762, 733, 680, 487, 483, 479
Televisiokäyrän luvut 1985-95: 283, 329, 600, 541, 521, 673, 670, 618, 726, 651, 817)

Vaihtoehdon teatterille ja televisiolle sekä vuokra- ja myyntivideoille muodostavat elokuvafestivaalit, -kerhot ja keskukset sekä kunnallinen elokuvatoiminta. Vaihtoehtoisen elokuvatarjonnan katsojamäärä on yhteensä satoja tuhansia. Elokuvien lainaus kirjastoista on lisääntynyt, samoin festivaalien suosio. Perinteinen kerholiike on sen sijaan hiipumassa.

Yleisten kirjastojen videokokoelmat ovat kasvaneet nopeasti. Esimerkiksi kymmenessä suurimmassa kaupungissa ne yli viisinkertaistuivat yhteensä 68 000 videoon vuosina 1990-95. Vuonna 1995 Suomen yleiset kirjastot kirjasivat liki kolme miljoonaa videolainaa. Lainaus lisääntyi vuosina 1993-95 peräti 45 prosenttia.

Kahdessa kolmesta kunnasta on ainakin yksi videoita lainaava kirjasto. Enemmistö kirjastojen videoista on elokuvia. Tietovideoiden osuus on kuitenkin paljon suurempi kuin vuokra- tai myyntimarkkinoilla, ja niitä myös lainataan ahkerasti.

Kunnallisia elokuvateattereja, kunnankinoja, toimi vielä vuonna 1995 runsaat 40 kappaletta. Ne keräsivät noin 85 000 katsojaa.

Vuonna 1995 järjestettiin viisi yli 10 000 kävijän elokuvafestivaalia ja 16 tapahtumaa keräsi yli tuhat katsojaa. Viisi yleisöltään suurinta ja kestoltaan pisintä festivaalia keräsivät vuonna 1995 yhteensä 105 000 katsojaa. Ne olivat Helsingin "Rakkautta & Anarkiaa", Tampereen kansainvälinen lyhytelokuvajuhla, Sodankylän elokuvajuhla, Espoon Ciné sekä Oulun kansainvälinen lastenelokuvajuhla.

Elokuvakerholiike oli vielä 1980-luvun alkupuolella voimissaan, mutta vuonna 1995 Suomen elokuvakerhojen liittoon kuului enää vajaat 30 kerhoa, joista vain muutamat järjestivät näytöksiä. Kerhojen elokuvavälitys on siirtynyt Turussa sijaitsevalle valtakunnalliselle Elokuvakerhopalvelulle. Sen piirissä toimii 30-35 pääosin korkeakoulujen ylioppilaskuntien tai kansalais- ja työväenopistojen kerhoa.

Pian 40 vuotta täyttävä Suomen elokuva-arkisto SEA kirjasi vuonna 1995 runsaat 64 000 elokuvissa käyntiä. Määrä on viime vuosina hieman kasvanut. SEA esitti vuonna 1995 noin 530 eri elokuvaa.

Alueellisia elokuvakeskuksia perustettiin pääosin 1980-luvun lopulla. Vuonna 1995 niitä oli kymmenkunta. Useilla niistä on käytössä oma teatteri tai muu vakinainen esitystila, minkä lisäksi ne järjestävät kiertue-esityksiä. Keskukset tekevät yhteistyötä kuntien, oppilaitosten, SEA:n sekä elokuva-alan ja vapaan sivistystyön järjestöjen kanssa.

Lähde: Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat 1996. Tilastoja televisio-, elokuva- ja videotarjonnasta sekä televisio-ohjelmien viennistä. Tilastokeskus
Lisätietoja: Sari Karttunen (09) 1734 3448