5.2.1997

Kuluttajien luottamus talouteen entistä vahvempi

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen vahvistui edelleen tammikuussa. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen oltiin tyytyväisiä. Kuluttajat uskoivat myös oman taloustilanteensa paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Luottamusindikaattori saavutti uuden ennätyksen ja oli tammikuussa +15,5. Suomalaiset kuluttajat ovat jo pitkään olleet EU-maiden optimistisimpia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen uusimmasta kuluttajabarometrista, jota varten on haastateltu 20.-27. tammikuuta 1 600 suomalaista.

Joka toinen suomalainen arvioi maan talouden parantuneen viime vuoden aikana. Yhtä moni uskoi talouden kasvavan myös tänä vuonna. Yksi kymmenestä oli näistä asioista vastakkaista mieltä. Työttömyyden arveltiin jonkin verran hellittävän tänä vuonna. Joka neljäs kotitalous arvioi oman taloutensa paranevan. Yksi kymmenestä pelkäsi taloutensa heikentyvän.

Kotitalouksien rahatilanne oli tammikuussa suunnilleen ennallaan. 43 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa tammikuussa. Kolme sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä. Yhtä moni joutui ottamaan velkaa tammikuussa. Enemmistö vastaajista piti ajankohtaa huonona säästämiselle. Kuusi kymmenestä aikoi kuitenkin säästää seuraavan vuoden aikana. Näistä yli puolet säästää velanhoitoa varten ja yhtä moni "pahan päivän varalle".

Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isompien hankintojen tekoon. Joka viides oli toista mieltä. Asunnon tai auton ostoaikeet olivat hieman laskeneet. Kahdeksan prosenttia kotitalouksista aikoi ostaa asunnon kahden vuoden sisällä. Auton ostoa samana aikana suunnitteli kolme kymmenestä.

Joka toinen aikoi tehdä kotimaan lomamatkan puolen vuoden sisällä. Ulkomaan lomamatka kiinnosti entistä useampia. Joka kolmas aikoi lomailla ulkomailla seuraavan puolen vuoden sisällä. Nousua vuoden takaa oli viidennes. Urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi hankkia joka seitsemäs. Kotitaloudet ostivat viime vuonna ahkerasti kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa. Tammikuussa ostoaikomukset olivat syksyyn verrattuna hieman laskeneet. Joka viides aikoi hankkia kodinkoneita ja yhtä moni viihde-elektroniikkaa seuraavan puolen vuoden aikana. Myös remontti- ja sisustusaikeet olivat syksystä vähän laskeneet. Joka neljäs aikoi remontoida ja joka kolmas sisustaa kotiaan seuraavan puolen vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori, tammikuu 1996-1997

Kuva 1

Luottamusindikaattori EU-maissa, marraskuu 1996

Kuva 2

Lähde: European Commission: European Economy, Supplement B Nr 12-1996
* Portugalin tieto lokakuulta 1996

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, tammikuu 1997
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349. Tietoisku "Kuluttajabarometri -
kuluttajien mielialat EU-maissa" Tieto97-tapahtumassa 5.2.97 klo 12.30-12.50.
Wanha Satama, Katajanokka, Helsinki, kabinetti E107.