10.2.1997

Ansiotaso nousi 3,9 prosenttia viime vuonna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuodesta 1995 viime vuoteen keskimäärin 3,9 prosenttia. Reaaliansiot nousivat 3,3 prosenttia.

Vuoden 1996 viimeisellä neljänneksellä nimellinen ansiotaso oli keskimäärin 3,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Valtiolla sekä yksityisillä aloilla ansiot nousivat 3,2 ja kunnilla 3,6 prosenttia. Reaaliansiot nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia.

Ansiotason noususta suurin osa johtui tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaisista yleisistä palkankorotuksista. Laaja-alaisina korotuksina ne tasoittivat eri palkansaajaryhmien ansiokehitystä.

Kuva

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli loka-joulukuussa 10 800 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli 11 850 markkaa ja naisten 9 700 markkaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaisten keskiansio oli 11 200 markkaa ja tuntipalkkaisten 9 500 markkaa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien bruttoansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi, 4. neljännes 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235