14.2.1997

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,4 prosenttia

Rakennuskustannukset nousivat vuoden 1996 tammikuusta vuoden 1997 tammikuuhun 1,4 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 1,2 prosenttia ja työpanosten hinta 3,4 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 1,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Joulukuusta tammikuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,3 prosenttia. Työpanosten hinta nousi 0,6 prosenttia ja tarvikepanosten hinta 0,2 prosenttia. Muiden panosten hinta pysyi ennallaan.

Työpanosten hintaan vaikuttivat tammikuussa voimaan tulleet työnantajien maksamien sosiaalikulujen muutokset. Tarvikepanosten hintaa nostivat muun muassa puutavaran hintojen korotukset.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Taulukko

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, tammikuu. Tilastokeskus
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (09) 1734 2231