26.2.1997

Maatilojen tulokset paranivat vuonna 1995

Maatilojen tulos oli vuonna 1995 keskimäärin 74 400 markkaa eli 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos saadaan, kun maatalouden kokonaistuloista vähennetään menot ja korot. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden yritys- ja tulotilastosta.

Maatalouden kokonaistulot vuonna 1995 olivat 23,9 miljardia markkaa, kun ne vuonna 1994 olivat 24,9 miljardia markkaa. Keskimäärin kokonaistulot olivat 242 800 markkaa maatilaa kohti, 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomen liityttyä Euroopan unioniin, maataloustuotteiden hintataso aleni. Hintatason alenemista korvattiin liittymissopimuksen mukaisilla tuilla, EU:n tuilla ja varastojen arvonalennuksesta maksetulla kertakorvauksella.

Maatalouden menot olivat vuonna 1995 ilman korkomenoja 15,6 miljardia markkaa, mikä oli 157 000 markkaa tilaa kohti. Kun arvonlisävero tuli voimaan myös maataloudessa, panosten hintataso aleni, sillä maatalous sai vähentää käyttämiensä panosten sisältämän arvonlisäveron. Tasausvarauksia tehtiin enemmän kuin vuotta aiemmin. Noin 33 000 maatilaa teki tasausvarauksen. Tasausvarausten yhteismäärä oli 10 300 markkaa maatilaa kohti.

Vuonna 1995 maatalouden velat olivat 16,3 miljardia markkaa eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1994. Maatilaa kohti velkaa oli keskimäärin 166 100 markkaa. Maatiloista 35 prosenttia oli velattomia. Maatilojen korkomenot tilaa kohti olivat keskimäärin 11 400 markkaa.

Pienin tulos Keski-Suomen läänin tiloilla

Maatilojen tulos vuonna 1995 oli yhteensä 7,2 miljardia markkaa eli 0,7 miljardia markkaa suurempi kuin vuonna 1994. Runsaalla kolmanneksella maatiloista tulos oli 10 000-50 000 markkaa. Tappiollisia oli 13 prosenttia maatiloista. Parhaan kymmenesosan tulos oli yli 180 000 markkaa tilaa kohti.

Kuva

Vasemmanpuoleisin pylväs kuvaa tiloja, joiden tulos oli enemmän kuin 100 000 markkaa tappiollinen, oikeanpuoleisin pylväs tiloja, joiden tulos oli vähintään 400 000 markkaa voitollinen. Muut pylväät on jaettu kymmenen tuhannen luokkiin. Esimerkiksi pisin pylväs tarkoittaa, että vajaalla 13 000 tilalla tulos oli 0-9 999 markkaa.

Tulos maatilaa kohti vuonna 1995 oli suurin Uudenmaan, Oulun sekä Turun ja Porin läänissä. Pienin tulos oli Keski-Suomen läänissä. Tuotantosuunnista suurin tulos oli sikatiloilla. Siipikarjatiloilla ja muuta kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla tulos laski, muissa tuotantosuunnissa nousi vuodesta 1994.

Vuoden 1995 tilastoon kuului 98 000 maatilaa, joiden keskimääräinen viljelty peltopinta-ala oli 22,0 hehtaaria. Maatilojen määrä väheni edellisvuotisesta 7 500:lla; tilojen keskikoko kasvoi 1,8 hehtaaria. Tilastoon kuuluvilla maatiloilla on vähintään kaksi hehtaaria viljeltyä peltoa ja ne tekevät maatalouden veroilmoituksen, joka on tilaston tärkein tietolähde.

Lähde: Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1995.Tilastokeskus
Lisätietoja: Jaska Järnfors (09) 1734 3304, Martti Kankaanpää (09) 1734 3335