5.3.1997

Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen säilyi vahvana helmikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa +15,9. Väestöryhmien välillä oli kuitenkin isoja eroja. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja tyytymättömimpiä maatalousyrittäjät. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 17.-24. helmikuuta 1 800 suomalaista.

Joka toinen suomalainen arvioi helmikuussa maan talouden parantuneen edellisten 12 kuukauden aikana. Yhtä moni uskoi sen paranevan myös seuraavien 12 kuukauden aikana. Joka viides katsoi oman taloutensa parantuneen edellisen vuoden aikana ja yhtä moni uskoi sen edelleen paranevan. Työttömyyden arveltiin jonkin verran hellittävän seuraavan vuoden aikana.

Kotitalouksien rahatilanne oli helmikuussa ennallaan. 43 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Neljä sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kaksi sadasta oli joutunut tekemään velkaa.

Enemmistö vastaajista piti ajankohtaa huonona säästämiselle. Kuusi kymmenestä aikoi kuitenkin säästää seuraavan vuoden aikana. Näistä yli puolet säästää velanhoitoa varten ja yhtä moni "pahan päivän varalle". Kaksi kolmesta piti luotonottoa melko edullisena. 14 prosenttia vastaajista aikoi ottaa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana, näistä joka kuudes asunto-osaketta varten.

Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isompien hankintojen tekoon. Joka viides oli toista mieltä. Asunnon ja auton ostoaikeet olivat ennallaan. Kuusi prosenttia kotitalouksista aikoi ostaa asunnon vuoden sisällä. Auton ostoa puolen vuoden sisällä suunnitteli 12 prosenttia vastaajista.

Yli puolet talouksista aikoi tehdä kotimaan lomamatkan puolen vuoden sisällä ja joka kolmas aikoi lomailla ulkomailla. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan ostoaikeet olivat helmikuussa vuoden takaisella tasolla. Joka viides aikoi hankkia kodinkoneita ja yhtä moni viihde-elektroniikkaa seuraavan puolen vuoden aikana. Remontti- ja sisustusaikeet olivat hienoisessa nousussa. Kolme kymmenestä aikoi remontoida ja neljä kymmenestä sisustaa kotiaan seuraavan puolen vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori helmikuu 1996-helmikuu 1997


Kuluttajien luottamusindikaattori ammattiryhmittäin
helmikuu 1997


Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, helmikuu 1997
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349