7.3.1997

Asuinrakentaminen lisääntyi, teollisuusrakentaminen väheni viime vuonna

Uudisrakennustöitä aloitettiin viime vuonna vajaan 28 miljoonan kuutiometrin edestä, 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Asuinrakennuksia aloitettiin kuutioina neljänneksen edellisvuotista enemmän. Myös julkisia palvelurakennuksia ja maatalousrakennuksia alettiin rakentaa selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan aloitettujen teollisuusrakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärät vähenivät kymmenen prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

Viime vuonna käynnistettiin 24 000 asunnon rakennustyöt, mikä oli lähes 6 000 enemmän kuin vuoden 1995 aikana. Asuntoja valmistui 20 000, mikä oli vajaa viidennes edellisvuotista vähemmän.

Asuntorakentaminen vilkastui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä oli peräti puolitoistakertainen edellisvuotiseen verrattuna. Kaikkiaan rakennustöitä aloitettiin 15 prosenttia enemmän kuin vuoden 1995 loka-joulukuussa.

Aloitetut rakennukset 4. ja 1.-4. neljännes 1996

4. nelj. 1996
1.-4. nelj. 1996
muutos muutos
milj.m3 96/95, % milj.m3 96/95, %
Kaikki rakennukset 5,55 15 27,60 15
Asuinrakennukset 1,90 54 8,28 26
Liike- ja toimistorakennukset 0,56 60 2,33 -10
Julkiset palvelurakennukset 0,40 3 2,57 70
Teollisuus- ja varastorakennukset 1,87 -13 8,74 0
Teollisuusrakennukset 1,25 -18 5,61 -10
Maatalousrakennukset 0,48 30 3,45 44
Asuntotuotanto, kpl 5 970 58 24 100 32

Lähde: Rakennus-ja asuntotuotanto 1996, 4. neljännes. Rakentaminen 1997:5
Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234