14.3.1997

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,7 prosenttia

Rakennuskustannukset nousivat viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 1,7 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 1,3 prosenttia ja työpanosten hinta 3,4 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 0,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Tammikuusta helmikuuhun rakennuskustannukset kohosivat 0,1 prosenttia. Työpanosten hinta nousi 0,2 prosenttia ja tarvikepanosten hinta 0,1 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 0,1 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset


Indeksi Helmikuu Muutos-% Muutos-%
1997 2/96-2/97 1/97-2/97


Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi 99,9 1,7 0,1

Asuinkerrostalo 99,4 1,8 0,1

Toimisto- ja liikerakennus 99,2 1,4 0,1

Teollisuus- ja varastorakennus 101,6 1,9 0,1

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo 102,1 3,6 -0,4

Maatalouden tuotantorakennus 102,3 4,2 0,2

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, helmikuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231