17.3.1997

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui tammikuussa

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 7,6 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Eniten lisääntyi puu- ja paperiteollisuuden tuotanto.

Massan ja paperin tuotanto saavutti tammikuussa vuoden 1995 alun tuotantohuipun. Paperiteollisuuden tuotanto kasvoi lähes 15 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Myös puutavaroita tuotettiin lähes 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Metalliteollisuuden tuotanto nousi tammikuussa 6 prosenttia tammikuusta 1996. Kaikki metalliteollisuuden päätoimialat kulkuneuvojen valmistusta lukuun ottamatta kasvoivat edelleen. Eniten lisääntyi edelleen sähköteknisten tuotteiden valmistus, lähes 11 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi tammikuussa vajaat 8 prosenttia edellisvuotisesta. Muun tehdasteollisuuden tuotanto nousi noin 4 prosenttia. Erityisen paljon lisääntyi huonekalujen valmistus, lähes 15 prosenttia. Elintarvikkeiden tuotanto kasvoi runsaat 9 prosenttia.

Investointitavaroita tuotettiin tammikuussa runsaat 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kulutushyödykkeiden tuotanto kasvoi 3,5 prosenttia ja tuotantohyödykkeiden noin 7 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli tammikuussa käytössä runsaat 86 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli 88 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden 93 prosenttia, kemianteollisuuden 81 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden 77 prosenttia.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, tammikuu 1997
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479